Novinky

Persona Dolls - podpora individuálního rozvoje dětí v MŠ

Foto Tomáš Princ

Zveme vás na informační seminář, který se koná v úterý 19 .5. 2015 od 12:00 do 15:00 v zasedací místnosti ředitelství MŠ Mozaika, Březinova 114, Jihlava.   

Panenky s osobností nebo-li Persona Dolls jsou výukovou metodou, která pomáhá učitelům, jak mluvit s dětmi o tématech, která se špatně vysvětlují, učí, jak reagovat na předsudky a jak podporovat naplňování průřezových témat a klíčových kompetencí RVP.

Panenky přicházejí do kolektivu dětí a sdílejí s nimi svůj životní příběh a vybízejí děti, aby s nimi sdílely ten svůj. Panenky fungují jako prostředníci mezi učitelkami a dětmi i mezi dětmi navzájem, pomáhají dětem mluvit o sobě a bránit se, když se jim někdo posmívá – kvůli odlišnosti, chudobě nebo jinému jazyku.

Na semináři se seznámíte s cíli metody, jak lze metodu začlenit do práce s dětmi a do fungování běžného dne školky. Představíme vám také příklady dobré praxe z MŠ Mozaika Jihlava a témata, které metoda Persona Dolls pomůže při práci s dětmi otevřít. Soustředit se budeme i na další příklady užití metody z praxe.

Seminář je určen pro všechny zájemce o práci s metodou Persona Dolls – rodiče, pedagogy i odbornou veřejnost.

Informační seminář je zdarma. Prosíme o přihlášení na alena.felcmanova@clovekvtisni.cz do 15.5.2015

Informační seminář je podpořen z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost a je realizován v rámci projektu „Persona Dolls – metoda podporující rovný přístup ve vzdělávání“.

Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři