Novinky

Rozumíme současnému světu? Aneb globální dimenze ve výuce

Lámete si hlavu s tím, jak žákům srozumitelně vysvětlit témata jako jsou klimatické změny, lidská práva, potravinová bezpečnost, chudoba a nerovnost, globalizace nebo migrace? Jak je efektivně začlenit do výuky a zjistit, jak tyto znalosti ovlivňují postoje žáků?

Zveme Vás na seminář Rozumíme současnému světu? Aneb globální dimenze ve výuce, který pořádá Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) ve spolupráci s Člověkem v tísni.

Seminář se koná 26. května od 9.00 do 15.00 v sídle NIDV, Senovážné náměstí 872/25, budova A, Praha 1.

Účastníci semináře se seznámí s problematikou a smyslem začleňování globálních témat do výuky. Vzdělávací cíle globálního rozvojového vzdělávání (GRV) se shodují s cíli průřezového tématu Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech.

Zabývat se budeme také didaktikou a pedagogickými přístupy ke zpracování uvedených témat ve výuce – důraz bude kladen na interaktivní metody výuky a metody aktivizující studenty ke spolupráci, nebo metodikou zaměřenou na zjišťování dopadu výuky témat GRV na znalosti, dovednosti a především postoje žáka. Účastníci si sami vyzkoušejí aktivity zjišťující postoje žáků a osvojí si způsob, jak lépe plánovat výuku globálních témat.

Lektorka: Mgr. Petra Skalická

Seminář je zdarma, přihlásit se můžete zde nebo e-mailem na adresu: simsova@nidv.cz

NIDV seminář organizuje v rámci Evropského roku rozvoje.

Těšíme se na Vaši účast!

Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři