Novinky

Kvalita, nebo kvantita? Aneb Jak zjišťovat postoje žáků ve výuce

Jak učit o lidských právech, udržitelném rozvoji, globálních konfliktech a jejich řešení nebo o globalizaci?  Cílem workshopu je představit inovativní metodiku zaměřenou na zjišťování postojů žáků k těmto 5 klíčovým globálním tématům.

Učitelé, kteří do výuky začleňují aktuální globální témata, tím nejen rozšiřují znalosti žáků, ale především působí na jejich hodnoty, postoje a tím i jednání. Během workshopu „Kvalita, nebo kvantita?“ si vyzkoušíte práci s hodnotícími aktivitami, jejichž cílem je stimulovat diskuzi mezi žáky a v ní zmapovat postoje žáků, na něž se pak učitel snaží svou výukou působit. Dozvíte se také, jak je zjištěnými údaji dále pracovat – jak naplánovat další výukové lekce k tématu a jak zjistit další posun v postojích žáků.

Workshop se bude konat 15. června 2015 v Českých Budějovicích na Krajském úřadě (Boženy Němcové 49/3) od 9:00 do 17:00 hod. Přihlásit se můžete do 10. června zde. Více o hodnotících aktivitách se dozvíte zde.

Lektorkou workshopu je Blanka Zemanová ze vzdělávacího programy Varianty organizace Člověk v tísni.

Workshop je otevřen učitelům ZŠ a SŠ, studentům pedagogických oborů a pracovníkům neziskových organizací. Kapacita je 25 účastníků. Workshop je akreditovaný MŠMT a účastníci po absolvování dostanou certifikát. Účastníkům bude poskytnuto občerstvení a oběd.

Ke stažení
Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři