Novinky

Nový bulettin pro školy

Přinese novela školského zákona přelom v českém školství? O progresivních způsobech, kterými novela vymezuje pravidla pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, čtěte v květnovém bulletinu pro školy, který je celý věnovaný inkluzivnímu vzdělávání.

Obsah bulletinu:

Novela školského zákona jako první krok k naplňování individuálních potřeb dětí - úvodník Tomáše Habarta

Dopis čočce - reportáž Kateřiny Lánské o tom, jak pracuje asistent pedagoga ve třídě

Společné vzdělávání je neustávající a trvající proces - "Existuje tisíc a jeden důvod, proč je pro mládež i dospělé této země lepší, pokud nežijí v uzavřených ghettech ‚stejnorodých‘, ale jsou od dětství otevřeni různosti a rozmanitosti světa", říká v rozhovoru speciální pedagog a právník z Palackého Univerzity v Olomouci Jan Michalík  

Pokoj ve třídě - hra, jejímž cílem je zapojit žáky s odlišným mateřským jazykem do učícího se třídního kolektivu. Čtěte popis lekce od Niny Rutové

Mají být učitelé dobrovolníky? Článek Kateřiny Lánské o tom, co učitelé potřebují pro svoji práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Ke stažení
Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři