Novinky

Dalších 11 škol se může pyšnit titulem „Světová“

Praha, 16. 6. 2015 – Znají světově ohrožené druhy zvířat, vědí, co znamená fair trade, orientují se v problémech spojených s dětskou prací, obezitou nebo hladomory. Musí tato témata nejen znát, ale i o nich umět diskutovat, přemýšlet v souvislostech a hledat jejich řešení. Řeč je o žácích ze škol, které se mohou pochlubit certifikátem „Světová“. Dnes jej získalo 11 škol z celého Česka.  

Nezisková organizace Člověk v tísni, ve spolupráci s organizacemi ARPOK a Multikulturní centrum Praha, udělily dnes certifikáty Světové školy na společném workshopu v Americkém centru v Praze. Certifikáty předávali Jan Zikl, náměstek ministryně školství a Hana Ševčíková, ředitelka odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV. Více o certifikátu, který byl v České republice udělen již popáté, najdete zde.

 „Děti společně s učiteli ukazují, že i velké globální problémy se nás dotýkají a že každý z nás se může zapojit a změnit věci ve svém okolí k lepšímu. Podmínkou je chtít, být aktivní a hledat cesty, jak to jde,“ říká o činnostech škol koordinátorka projektu Kateřina Sobotková z Člověka v tísni.

Letošní témata

Každý školní tým si zvolil jedno téma, kterému se po celý rok věnoval. Základní a mateřská škola z Malče propojila například téma práv dětí ve světě se situací spolužáků z dětských domovů. Škola navázala osobní kontakt s Dětským domovem Nová ves. Žáci prováděli dotazníkové šetření v komunitě a na závěrečném setkání s rodiči se jim z části podařilo vyvrátit řadu předsudků vůči dětem z dětských domovů. „Nejvíce oceňuji propojení s regionem, v něm spatřuji největší přínos Světové školy oproti jiným projektům. Z pohledu učitele vidím, jak žáci během práce „rostli“. Byli schopni připravit se na jednání s partnery, ptát se, dělat závěry, přemýšlet o výsledcích. A to rozhodně není málo,“ popisuje přínosy pro žáky jedna ze zapojených učitelek Jitka Rutschová ze ZŠ Maleč u Chotěboře. „Není tak důležité, odkud kdo pochází, ale jaký je. Podle vzhledu nemůžeš posuzovat ostatní“, uvědomila si prací na projektu zdánlivě jasnou věc Nela Musílková. „Skvělé bylo setkání s panem kurátorem a paní ředitelkou dětského domova. Vím toho o ústavní péči hodně a tyto zkušenosti mi pomohou na střední škole,“ dodává její spolužačka Veronika Motlová.

Zapojit místní instituce nebo například neziskové organizace se dařilo i ostatním školám. Některé v rámci svých aktivit zvelebovaly místní park, sázely stromy nebo pořádaly sportovně osvětové akce pro další děti či besedy pro veřejnost. Jiné školy se zabývaly jídlem – odkud pochází, jak vzniká, jak zamezit jeho plýtvání nebo kolik kilometrů potraviny nacestují, než se dostanou na náš talíř.

Přehled letošních témat, kterým se jednotlivé školy věnovaly, naleznete zde.

Certifikát Světová škola ve školním roce 2014/2015 získaly tyto školy:

 • Gymnázium Chotěboř 
 • MŠ Kamarád -  Hradec Králové
 • Gymnázium Jevíčko
 • ZŠ Jindřichov (okr. Bruntál)
 • ZŠ a MŠ Maleč, Havl. Brod
 • PORG Ostrava
 • ZŠ Pacov
 • ZŠ Dr. E. Beneše, Praha 9, Čakovice
 • ZŠ Slatinice
 • ZŠ Újezd u Brna
 • ZŠ J. V. Sládka Zbiroh

 

O projektu Světová škola

Certifikát Světová škola uděluje společnost Člověk v tísni, o. p. s. ve spolupráci s ARPOK, o. p. s. a Multikulturním centrem Praha. Světové škole byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zahraničních věcí. Projekt je určen všem typům škol.  Základní filozofie podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej.

 

Světová škola je místem, kde:

 • globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
 • se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;
 • žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice;
 • žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;
 • je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce;
 • je společný cíl přispět k řešení vybraného problému.

Projekt byl finančně podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí České republiky v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Více informací:

www.varianty.cz/svetovaskola

 

O organizátorech

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni

nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV). Nabídky kurzů, seminářů a workshopů připravovaných pracovníky Variant využívají zájemci především z řad pedagogů základních a středních škol, ale také studentů různých vysokoškolských oborů, pracovníků neziskových organizací, zaměstnanců státní správy a dalších. Vedle vzdělávacích akcí se program soustředí také na vydávání publikací a tvorbu nových výukových materiálů zaměřených jak na jednotlivá témata IKV a GRV, tak na moderní vyučovací metody a aktuální trendy v oblasti pedagogiky. www.varianty.cz

 

Multikulturní centrum Praha informuje nejširší veřejnost i odborníky o soužití etnik v ČR a jiných částech světa. Realizuje školení, debaty, konference, publikuje odborné články nebo analýzy. Vytváří prostor pro komunikaci, poznávání a výzkum rozmanitých evropských i mimoevropských kultur a identit. www.mkc.cz

 

ARPOK je nezisková organizace, která přináší do škol globální rozvojové vzdělávání. Pomáhá učitelům, jak učit aktuální témata dneška (např. chudoba, migrace, odpovědná spotřeba), a otevřeně o nich mluví se žáky. O těchto tématech informuje i veřejnost, a tak podporuje otevřenou a tolerantní společnost a aktivní zapojení lidí do dění kolem sebe. Nabízí výukové programy pro žáky, semináře pro pedagogy, vydává publikace GRV a organizuje osvětové akce pro veřejnost.

www.arpok.cz

 

 

 

Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři