Novinky

Škola All Inclusive: Novinky ze světa společného vzdělávání

Škola All Inclusive

Právě vyšlo poslední číslo zpravodaje Škola All Inclusive: Novinky ze světa společného vzdělávání. V úvodníku od docenta Michalíka z Univerzity Palackého v Olomouci se dozvíte, co vše se během dvou let, kdy běžel projekt Systémová podpora inkluzivního vzdělávání (SPIV), podařilo udělat pro děti s postižením a znevýhodněním různého druhu.

Na projektu SPIV se podílela Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s Člověkem v tísni. V rámci SPIV vznikl přelomový dokument - Katalog podpůrných opatření - který poskytuje podrobný návod pro učitele a další pedagogické pracovníky, jakým způsobem zavádět inkluzivní opatření do výuky. Více o katalogu se dočtete ve zpravodaji.

Tomáš Habart, manažer projektu z Člověka v tísni, popisuje v rozhovoru úspěchy i těžkosti, se kterými se během dvou posledním let v oblasti inkluzivního vzdělávání setkal a také jak se změnilo vnímání inkluze v české společnosti.

Dozvíte se více i o dokumentu Standard práce asistenta pedagoga, který sjednocuje náhled na tuto pozici ve školách a přináší i rady pro řešení konkrétních situací.  

Přejeme příjemné čtení!  

Newsletter ke stažení 

Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři