Novinky

Kvalita, nebo kvantita? aneb Jak zjišťovat postoje žáků ve výuce

Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás zajímá, jak s nabytými informacemi umí pracovat? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit dopad působení výuky na postoje svých žáků? Zajímáte se o současné dění a považujete za důležité zjistit, jaký vztah mají k aktuálním událostem vaši žáci?

ARPOK, o. p. s., pořádá jednodenní workshop globálního rozvojového vzdělávání Kvalita, nebo kvantita? aneb jak zjišťovat postoje žáků ve výuce.

Cílem workshopu je představit inovativní metodiku zaměřenou na zjišťování postojů žáků k 5 klíčovým globálním tématům: lidským právům, udržitelnému rozvoji, řešení konfliktů, vzájemné propojenosti a rozmanitosti. Učitelé, kteří do výuky začleňují aktuální globální témata, tím nejen rozšiřují znalosti žáků, ale především působí na jejich hodnoty, postoje a tím i jednání. Během workshopu „Kvalita, nebo kvantita?“ si vyzkoušíte práci s hodnotícími aktivitami, jejichž cílem je stimulovat diskuzi mezi žáky a v ní zmapovat postoje žáků, na něž se pak učitel snaží svou výukou působit. Dozvíte se také, jak se zjištěnými údaji dále pracovat – jak naplánovat další výukové lekce k tématu a jak zjistit další posun v postojích žáků. Více o hodnotících aktivitách se dozvíte zde.

Kde a kdy

1. října 2015 v Olomouci (místo upřesníme) od 9:00 do 15:30 a 15. října 2015 Středisko ekologické výchovy a etiky, Kavčí plácek, Hradec Králové

Workshop je otevřen učitelům ZŠ a SŠ, budoucím učitelům a pracovníkům neziskových organizací, kapacita je 20 účastníků. Kurz je akreditovaná MŠMT a účastníci obdrží certifikát. Účastníci si hradí pouze náklady na dopravu.

Pro přihlášení na seminář pošlete do 24. září na email petra.trojakova@arpok.cz tyto informace:
jméno, titul, datum narození, název školy a na jakém stupni učíte.

 

Ke stažení
Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři