Novinky

Nové metodické listy - práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání

Foto Kateřina Lánská

Tyto sady metodických listů jsme vytvořili s cílem poskytnout učitelům další metodickou podporu pro jejich každodenní úsilí při vytváření co nejvíce vstřícného prostředí umožňujícího vzdělávání všech dětí včetně těch s potřebou zvýšené podpory.

Přátelské a vstřícné klima ve třídách a školách považujeme za nezbytný předpoklad společného vzdělávání. Metodické listy v těchto souborech jsou primárně určeny jako „nápadník“ pro situace, kdy se v kolektivu nachází žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, ale jsme si jistí, že jsou inspirujícím
materiálem při hledání nových cest, jak umožnit všem žákům dosáhnout svého maxima.

O projektu

Soubory pracovních listů vznikly v rámci projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání, který od července 2013 do června 2015 realizuje univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s Člověkem v tísni a dalšími partnery. Výstupy projektu reagujeme na chystanou změnu ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle novelizovaného školského zákona. Jedná se zejména o Katalog podpůrných opatření, který přichází s desítkami podrobně popsaných podpůrných opatření dělených do pěti stupňů podpory. Více o projektu naleznete na www.inkluze.upol.cz.
Pracovní listy Vám nabízíme jako doplněk právě těchto podpůrných opatření a věříme, že budou k užitku jak Vám, tak Vašim žákům. Metodické listy ověřovali učitelé z několika škol (duben-květen 2015), celkem proběhlo téměř 100 aktivit ve školních třídách.

Za projektový tým

Mgr. Tomáš Habart, manažer projektu partnera, Člověk v tísni, o. p. s.
doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D., hlavní řešitel projektu, Univerzita Palackého

Ke stažení
Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři