Novinky

Sbírku na podporu vzdělávání v Česku prodlužujeme do konce října. Sponzoři zdvojnásobí každý zaslaný dar!

Lepší škola pro všechny

Sbírka Lepší škola pro všechny, na kterou loni poprvé přispívali čeští dárci, umožnila doučování stovek dětí z chudých rodin, vzdělávání stovek učitelů nebo provoz vzdělávacího portálu, kde si učitelé mohou zdarma stahovat filmy a výukové materiály. Letos sponzoři zdvojnásobí zasílané dary až do výše 3,4 miliónu korun. Člověk v tísni, který spolupracuje s více než polovinou škol v Česku, ze sbírky podporuje provoz předškolních klubů pro nejchudší, školení učitelů nebo projekty pro aktivní žáky, které chtějí zlepšovat své prostředí. Instrukce naleznete na www.lepsiskolaprovsechny.cz  

“Spolupracujeme s učiteli i žáky na 3 300 školách v Česku. Působíme tam, kde chybí podpora státu. Učíme učitele pracovat s různě nadanými dětmi. Chceme, aby si žáci nejen něco zapamatovali, ale hlavně rozvíjeli svoje dovednosti a chápali svět v souvislostech. Doučujeme společně s dobrovolníky děti ohrožené školním neúspěchem,” přibližuje vzdělávací projekty Člověka v tísni její ředitel Šimon Pánek. Organizace svými vzdělávacími projekty například podporuje přes tři tisícovky dětí z chudých rodin, kterým český vzdělávací systém neumí nabídnout dostatečnou podporu, aby později nekončily v nekvalifikovaných pozicích nebo na sociálních dávkách.

Česko tím podle nedávno zveřejněné studie Univerzity Palackého a Člověka v tísni ročně přichází o několik miliard korun ročně. Děti, které Člověk v tísni podporuje, mají téměř stoprocentní úspěšnost v přípravě na běžnou základní školu. „Děti, které přicházejí z předškolního klubu Člověka v tísni, jsou na tom v porovnání s vrstevníky ze stejného prostředí výrazně lépe,“ říká Martin Košnar, ředitel ZŠ Předlice v Ústí nad Labem. “Poskytnutá podpora jim pomáhá zvládnout možné nedostatky, rozvíjí jemnou motoriku, učí, jak správně držet tužku, rozeznávat barvy a tvary. O významu předškolní přípravy pro nejohroženější děti není sporu,“ dodává Košnar.

Aktivní děti i učitelé

Ze sbírky Lepsiskolaprovsechny.cz podporuje Člověk v tísni také aktivní žáky a studenty, kteří zlepšují prostředí ve své obci. V Karlových Varech například místní žáci vybudovali bylinkovou zahradu, která nyní slouží k setkávání generací. V Potěhách zase žáci pomocí dotazníků zjistili, že ve vsi nejvíc chybí dětské hřiště, pomocí prodejních jarmarků se jim podařilo získat dostatečnou částku a hřiště vybudovali.

Díky sbírce byl podpořen také vzdělávací portál jsns.cz, kde si učitelé mohou bezplatně stahovat dokumentární filmy a materiály pro výuku. „Nově jsme  mohli na web zařadit 38 nových audiovizuálních lekcí a portál dál rozvíjet. V tuto chvíli je už  3 422 registrováno učitelů z 2 036 škol,“ říká Karel Strachota, vedoucí vzdělávacího programu Jeden svět na školách.

Učitelům rovněž organizace nabízí bezplatné kurzy a workshopy přímo v jejich školách. „Díky sbírce můžeme uspokojit velký zájem škol o kurzy, které učitelům pomáhají v práci s ohroženými dětmi,“ vysvětluje Petra Skalická ze vzdělávacího projektu Varianty.

Z výtěžku loňské sbírky, kde se sešlo dohromady 6 miliónů korun, bylo podpořeno fungování 12 předškolních klubů pro děti od tří do sedmi let, 88 studentů dostalo prospěchová retrostipendia, v rámci kariérního poradenství bylo individuální prací podpořeno 132 studentů a 1167 studentů absolvovalo workshop, 152 dobrovolníků doučovalo 217 dětí po celé ČR, 80 učitelů se zúčastnilo seminářů Jednoho světa na školách a Filmové kluby JSNŠ uspořádaly 104 projekcí, festivalů a filmových maratonů.

Sponzoři zdvojnásobují dary

Kampaň za lepší vzdělání nabízí jednu zvláštnosti, tzv. matchování 1:1, které začne 1. září a bude trvat jeden až dva měsíce. Princip je jednoduchý: pošlete například 500 Kč a stejnou částku přidají i partneři Člověka v tísni. Váš dar se tak zdvojnásobí až do celkové výše 3,4 miliónu korun.

Dlouhodobá sbírka Lepší škola pro všechny je součástí zesilujícího trendu působení Člověka v tísni v Česku, který odpovídá ohlasům dárců a potřebám zvláště v oblasti vzdělávání a sociálního vyloučení.

Dárci mohou přispívat pomocí darů na účet sbírky 25511552/0300 nebo prostřednictvím platební karty na webu lepsiskolaprovsechny.cz

Vzdělávací projekty Člověka v tísni v číslech:

Spolupracujeme s 3 300 školami
160 lekcí na audiovizuálním vzdělávacím portálu www.jsns.cz, využívá již 2036 škol
330 dobrovolníků pomáhá doučovat děti v 60 městech
2 780 pedagogů využilo školení o výuce prostřednictvím audiovizuálních prostředků
Přes 2000 pedagogů a vzdělávacích pracovníků se loni zúčastnilo našich kurzů a workshopů
88 studentů jsme podpořili pomocí retrostipendií
132 dětí prošlo kariérním poradenstvím
267 913 žáků se za posledních 10 let zapojilo do projektu k moderním československým dějinám Příběhy bezpráví
3 300 studentů se zapojilo do týmových projektů Kdo jiný?
56 škol získalo certifikát Světová škola
1 436 projekcí a besed s odborníky uspořádaly studentské Filmové kluby jednoho světa na školách
Ve spolupráci s učiteli a experty tvoříme kurzy akreditované ministerstvem školství
Spolu s 90 experty pracujeme na systémových změnách

Sponzoři sbírky:

Nadační fond AVAST, PentaGen, Hana & Dalimil Dvořákovi, Zátiší Group

Pro více informací kontaktujte kolegy:

Šimon Pánek, ředitel společnosti Člověk v tísni – 777 787 913

Karel Strachota, ředitel programu Jeden svět na školách - 777 787 930 

Petra Skalická, vedoucí vzdělávacího programu Varianty - 777 787 959 

Jan Černý, ředitel Programů sociální integrace - 777 787 915 

 

Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři