Novinky

Jak na inkluzivní vzdělávání? Jaké změny nás čekají?

Vždycky můžeme začít u sebe, vedení nás může podpořit. Chtěli bychom vás motivovat, abyste to byli vy, kdo bude infikovat ostatní kolegy, že inkluze má smysl…

Výstupy z konference Škola All Inclusive: Novela školského zákona - 1. krok pro změnu naleznete zde, z konfererence Škola All Inclusive: Jak se připravit na společné vzdělávání zde

„Vobčas něčemu nechápu, chci mít ve třídě kamaráda, ale nevím, jak se bavit s vostatníma… prej sem hraniční…“, říká Hugo, malý chlapec trpící zřejmě dyslexií, možná poruchou pozornosti nebo pocházející ze sociálně nepodnětného prostředí. Hugo byl jednou z fiktivních postav, která měla na konferenci Škola All Inclusive – Jak se připravit na společné vzdělávání přiblížit problémy dětí, které často místo v běžné základní škole končí v základní škole praktické. Mentálně je Hugo v pořádku, jen potřebuje více pozornosti a alespoň zpočátku jiný, více individuální přístup. Inkluzivní opatření ve vzdělávání řeší právě začlenění podobných dětí do běžné třídy školy v místě jejich bydliště. Přínosné to může být pro obě strany. Děti se učí větší míře empatie, respektu k odlišným potřebám ostatních i vzájemné pomoci mezi sebou. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami získají běžné vzdělání, které jim později zvýší šance na lepší uplatnění v zaměstnání. Vyrůstají navíc mezi svými vrstevníky a budují si s nimi tolik potřebné sociální vazby.

Jak ale podobný přístup rozšířit v českých školách? Učitelé jsou už nyní velmi vytížení a požadavky na vyšší míru inkluze v nich často budí spíše pocity frustrace, vzteku, bezmoci… Více práce, ocenění žádné, nedostatek pomůcek, nevyjasněná role asistenta pedagoga, který by měl být tolik žádanou pomocí, ale často není. To je jen několik problémů, se kterými se učitelé v praxi potýkají.  Chybí jim podpora, motivace, know-how, ocenění. Zkrátka realita na českých školách vypadá stále o dost jinak, než by právě děti se SVP potřebovaly.   

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání

Projekt Systémová podpora inkluzivního vzdělávání (SPIV), na kterém spolupracovala Univerzita Palackého v Olomouci společně s Člověkem v tísni, Asociací pracovníků SPC a Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání se realitou na českých školách zabýval a pokusil se reagovat na nejpalčivější problémy, které s sebou zavádění inkluzivních opatření ponese. Již za rok budou podle novely školského zákona muset školy inkluzivní opatření ve větší míř praktikovat.  V rámci projektu SPIV proto odborníci připravili přelomový dokument pro české školy - Katalog podpůrných opatření – a k tomu i celou řadu nových výukových materiálů, jak s žáky se SVP pracovat. V rámci projektu se uskutečnily dvě závěrečné konference Škola All Inclusive, kde se setkali jak odborníci, tak lidé z praxe. Poslechnout jste si mohli názory zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR nebo Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, britské expertky na inkluzivní vzdělávání, ředitele Člověka v tísni nebo zástupců akademické půdy aj. Inkluzivní témata na workshopech intenzivně rozpracovávali zkušení lektoři za účasti učitelů a dalších pedagogických pracovníků.

Konference Škola All Inclusive: Jak se připravit na společné vzdělávání

V Centru současného umění DOX se 9. června 2015 konala konference věnovaná přípravě na inkluzivní vzdělávání. Na workshopech se řešila aktuální inkluzivní témata, jak zapojit rodiče do dění ve škole, co obnáší práce speciálního pedagoga, co potřebují učitelé ve vztahu k inkluzi nebo jak posuzovat vzdělávací potřeby žáků. Důležitým bodem obratu v uvažování o dětech s různým typem znevýhodnění bylo poznání, že děti mohou mít stejnou diagnózu, ale úplně jiné potřeby. Řešení individuálních potřeb dítěte se tak pomalu stává v uvažování o jejich vzdělávání tím nejdůležitějším vodítkem.  

Videa a další výstupy z konference naleznete zde.

 

Konfrence Škola All Inclusive: Novela školského zákona – první krok pro změnu

Druhý den, 10. června, následovala konference Škola All Inclusive: Novela školského zákona – první krok pro změnu v Praze v Lichtenštejnském paláci.

O zkušenosti s inkluzivním vzděláváním ve Velké Británii se v úvodu konference podělila Artemi Sakellariadis, ředitelka Centre for Studies on Inclusive Education, Bristol (UK).

Nad možnostmi podpory rovných příležitostí se v panelové diskusi zamýšleli představitelé Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, České školní inspekce, České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání i Asociace ředitelů ZŠ.

Videa, fotky a další výstupy z konference naleznete zde.

Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři