Novinky

Naše škola na 7 - diskuze o budoucnosti základního školství na Praze 7

Zajímá vás budoucnost základního školství v Praze 7?
Přijďte na kulatý stůl, který se uskuteční 30. září 2015
v ZŠ Letohradská od 16.00 do 17.30 hodin.

Diskutovat tu budou ředitelé místních ZŠ a zástupci MČ se zajímavými hosty:

 • Pedagožka a bývalá ředitelka ZŠ Ivana Málková – změna kultury školy
 • Petra Prokopová Machalová – učitelka ZŠ Táborská z Prahy 4 – vzdělávání dětí s individuálními vzdělávacími potřebami v běžné ZŠ
 • Petr Syrový ze sociálního odboru Prahy 13 – podpora dětí cizinců v českých školách.
 • Speciální pedagožka Jaroslava Budíková – Bálintovské skupiny jako nástroj adaptace nových učitelů
 • Petr Chaluš – zahraniční zkušenosti s rodičovskými asociacemi

Potom můžete navštívit jeden z našich dvou workshopů, které se budou
konat od 17.40 do 18.30 hodin.

Aby naše škola byla světová

Velvyslankyně Světové školy Simona
Babčáková představí projekt organizace Člověk v tísni, jehož cílem je podporovat vzdělávání a přípravu dětí na reálný život v globalizovaném světě. V rámci workshopu si můžete vyzkoušet formulovat vaše představy o tom co a jak změnit ve školství na Praze 7.
 

Neklidný školák - co s ním? 

Máme doma školáka
— který se občas netěší do školy
— vyrušuje při vyučování
— nerozumí si s vrstevníky
— jeho chování je impulzivní
— „šije s ním pytel blech“ je živý
— říkají o něm, že má ADHD

Máte dome živé a neklidné dítě?
Jaroslava Budíková z PPP Prahy 7 vám poradí, jak nastavit hranice ve výchově, řešit výchovné neobvyklé situace, konflikty a spolupráci se školou.

Děti vám pohlídáme

Ke stažení
Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři