Novinky

Konference Kvalita,nebo kvantita? Proč zjišťovat postoje žáků ve výuce

„Je to lenoch!“ Jaký mají vliv nálepky na jednání žáka? V jakých situacích podobné nálepky používáme? 

„Ty nemáš iPhone?“ Jakou moc má nad námi hodnocení skryté v otázkách? Jak se s žáky bavit o hodnotách? 

Jak víme, že to funguje? Jak zjišťovat postoje žáků k aktuálním tématům? Jakých výsledků dosáhly české a slovenské školy? 

„Jak si tohle můžeš myslet?!“ Jak zvládnout postojový střet s žákem? Jak (ne) reagovat na postoj žáka? 

„Všechno je jinak!“ Jak reagovat na to, co se ve skupině děje? Jak skupinovou interakci skloubit s cíli, kterých chceme dosáhnout? 

Nejen těmto otázkám se bude věnovat konference vzdělávacího programu Varianty. Konference se koná 25. 11. 2015, Green Point (Dvouletky 529/42, Praha 10), 8:45 – 16:30

Cílem konference je

 • představit inovativní metodiku určenou ke zjišťování postojů žáků ve výuce globálních témat a její využití na českých školách,
 • diskutovat, proč je důležité zjišťovat postoje žáků s ohledem na jejich rozvoj,
 • přinést novou inspiraci do učitelské praxe
 • a odpovědět na klíčové otázky související se zjišťováním postojů.

Součástí konference bude

 • panelová diskuze s českými a slovenskými učiteli,
 • workshopy představující metodiku zaměřenou na zjišťování postojů žáků,
 • workshopy rozvíjející dovednosti potřebné pro práci s metodikou.

Přihlásit na konferenci se můžete tady. Součástí konference jsou dvě série workshopů.

Workshopy

První série workshopů je zaměřena na představení metodiky zaměřené na zjišťování postojů žáků ke klíčovým globálním tématům: lidská práva, rozmanitost, udržitelný rozvoj a vzájemná propojenost. V přihlášce zaškrtněte workshop na téma, které vás zajímá. Zapíšete se tak na konkrétní workshop.

Workshopy povedou Petra Skalická a Blanka Zemanová (vzdělávací program Varianty), Andrej Navojský a Peter Draľ (Nadácia Milana Šimečku) a Liz Allum (Reading International Solidarity Centre).

Cílem druhé série workshopů je rozvoj kompetencí a dovedností pro práci s metodikou a odpovědět na klíčové otázkyV přihlášce zaškrtněte oblast workshop, o které se chcete dozvědět víc. Zapíšete se tak na konkrétní workshop.

Případné dotazy směřujte na Blanka Zemanovou: blanka.zemanova@clovekvtisni, 777 787 863 (nebo 222 350 805).

Popis workshopů, ze kterých můžete vybírat

Vědomá práce s předsudky

Lektorka: Alena Felcmanová

Cílem workshopu je: Představit účastníkům cíle přístupu anti-bias a vědomé práce s předsudky. Budeme se věnovat otázkám: Jakou moc má nad námi hodnocení skryté v otázkách? Jak ve výuce pracovat s tématem identity?

Účastníci se prostřednictvím workshopu seznámí s východisky a základními principy přístupu Anti-Bias a vědomé práci s předsudky – posílení vlastní identity, rozvoj respektu k druhým, kritické nahlížení na předsudky a diskriminaci, aktivizace proti diskriminačního jednání. Vyzkouší si aktivity, které ukazují, jak lze cíle zpracovávat.

Cílená zpětná vazba 

Lektorka: Denisa Krumpová

Cílem workshopu je: představit proces cílené zpětné vazby v kontextu samotné práce s cíli (aktivity i následné diskuze).  Budeme se věnovat otázkám: Co to je cílená zpětná vazba? Jak vést diskuzi, aby měla smysl? Jak ustát dvojboj akce-reakce?

Workshop poskytne paletu možností, jak různorodě reagovat při společné diskuzi se žáky a jak jim pomoci pojmenovat, co vnímají a co si myslí. Prozkoumáte, své možnosti stanovit cíle a ověřit, zda cílů dosahujete. Zjistíte, jak reflektovat to, co se ve skupině děje, i jak to dávat do kontextu s cíli, kterých chcete dosáhnout. Budete diskutovat o tom, jaké máte „nástroje“ – možnosti reakcí při společné diskuzi se žáky (otázky, otevřenost, nestrannost, prezentace názorů, interpretace, aktivní naslouchání apod.).

Komunikace učitele s žákem

Lektorka: Jana Lidická

Cílem workshopu je: Odpovědět si na otázky: Jak zvládnout postojový střet s žákem? Jak (ne)reagovat na postoj žáka? Jak zajistit bezpečný prostor pro vzájemné sdílení postojů?

V průběhu workshopu prozkoumáte interakci učitele s žákem a zmapujete možnosti obou aktérů komunikovat své postoje. Zaměříte se na situace, kdy jsou jejich postoje ve vzájemném nesouladu. Získáte náhled na situaci střetu postojů učitele a žáka a na základě porozumění i dovednosti, jak podobné situace zvládnout a zajistit bezpečné a otevřené prostředí.

Jak strhnout nálepky na školách

Lektor: Petr Sucháček

Cílem workshopu je: Odpovědět si na otázky: „Je žák pilný, zvídavý, nebo líný? Jaký mají vliv nálepky na jednání žáka? V jakých situacích podobné nálepky používáme?

Prostřednictvím workshopu se dozvíte, jaký je rozdíl mezi nálepkováním a pozorováním, jaký je vliv nálepkování na jednání a chování žáka. Prozkoumáte, jaké chování se pod běžnými nálepkami skrývá.

Ke stažení
Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři