Novinky

Konference ke globálnímu rozvojovému vzdělávání v České republice

filozofie pro deti_brno 2015 (29 of 35)

Dne 11. listopadu 2015 se v Černínském paláci uskutečnila konference ke globálnímu rozvojovému vzdělávání s názvem „Rozumíme současnému světu?“. Konferenci v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015 uspořádalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Českou rozvojovou agenturou, Národním institutem pro další vzdělávání, Národním ústavem pro vzdělávání a Českým fórem pro rozvojovou spolupráci.

Globální rozvojové vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílů a podobností mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích.  Usnadňuje také porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které rozdílné životní styly ovlivňují. Rozvíjí dovednosti a podporuje hodnoty a postoje tak, aby byli lidé schopni a ochotni se aktivně podílet na řešení lokálních a globálních problémů. Globální rozvojové vzdělávání směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život podle svých představ.

Konferenci společně zahájil náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa a náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Fidrmuc. "Globální vzdělávání je důležitým celospolečenským tématem a sestava účastníků dnešní konference je zárukou toho, že toto téma můžeme, včetně zapojení našich zastupitelských úřadů po celém světě, pojmout společně velice systémově,“ uvedl náměstek Tlapa.

"Cílem globálního vzdělávání je nejen respekt a úcta k rozdílnostem ve společnosti, ale hlavně navázání konstruktivního dialogu a spolupráce ohledně pochopení těchto rozdílů a porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, enviromentálním a kulturním procesům ve společnosti," doplnil náměstek Fidrmuc. Dále vystoupil ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek a zástupce Global Education Network Europe (GENE) Helmuth Hartmeyer. V panelové diskusi pak byli zastoupeni všichni hlavní aktéři globálního rozvojového vzdělávání v ČR.

Na konferenci byly představeny konkrétní příklady dobré praxe a zkušenosti se zaváděním globálních témat do vzdělávacího systému. Konference se zúčastnili zástupci odborné veřejnosti, pracovníci pedagogických institucí a zřizovatelů, ředitelé i učitelé základních a středních škol. Hlavním cílem konference byla popularizace konceptu globálního rozvojového vzdělávání a získání doporučení pro jeho další uplatnění v ČR. Dále pak celková osvěta pro zřizovatele, ředitele a učitele škol, poskytnutí informací o zdrojích k jeho metodice výuky a možnostech vzdělávání pedagogů v uvedené oblasti.

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR zde.

Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři