Novinky

Jak víme, že to funguje? Jak zjišťovat postoje a postojové změny u žáků ve výuce

Příručka Jak víme, že to funguje?

Právě vyšlo aktualizované vydání příručky k této metodě s názvem  Jak víme, že to funguje? Na vzniku příručky se podíleli učitelé z několika evropských zemí a také z Etiopie s cílem nabídnout inovativní a přitažlivý výběr aktivit určených k hodnocení postojů a postojových změn žáků. Aktivity pomáhají učitelům v tom, aby efektivně zacílili výuku globálního občanství a zhodnotili, jak jsou při výuce úspěšní.

Učitelé často odhalí postoje žáků při diskuzích ve třídách nebo například při konfliktu na hřišti. Tyto aktivity jim umožní postupovat při zjišťování postojů a hodnot žáků systematičtěji a následně i zhodnotit, jaký vliv na tyto postoje a hodnoty měla jejich výuka.

Ačkoliv lze tyto aktivity využít jako příležitost k rozpoutání zajímavé diskuze, nejlépe poslouží jako nástroje pro hodnocení dopadů výuky.  Aktivity jsou navrženy tak, aby učitelé získali výchozí hodnocení toho, co si jejich žáci myslí o světě kolem nich a zaznamenali jejich znalosti, dovednosti, postoje a případně jednání.

Cíl příručky

Záměrem učitele je přimět žáka k tomu, aby dokázal o předkládaných informacích týkajících se aktuálního dění u nás i ve světě kriticky uvažovat, aby se dokázal na základě nich rozhodovat a podle svých možností jednal. Součástí výuky a velkou výzvou pro učitele je pak ověřit úspěšnost svého působení na žáky. Zatímco prověření znalostí, které žák v procesu výuky získal, je pro učitele poměrně snadné, autoři příručky vycházejí z předpokladu, že postoj žáka a jeho případná změna může být pro učitele obtížněji zjistitelné. Příručka „Jak víme, že to funguje?“ přináší inovativní nástroj, jak ověřit, že působení na postoje žáků a jejich jednání bylo úspěšné. Jejím cílem je stimulovat diskuzi mezi žáky a v ní prověřit, jaké zkušenosti už žáci s tématem mají, jak o něm uvažují a jaký k němu mají postoj.

Projekt podpořili

Tato příručka byla vydána za finanční podpory Evropské unie, Ministerstva zahraničních věcí ČR a České rozvojové agentury. Za obsah dokumentu nesou odpovědnost Člověk v tísni, o.p.s., Reading International Solidarity Centre a Nadácia Milana Šimečku, nejedná se o stanoviska EU.

Příručka „Jak víme, že to funguje?“ byla vydána ve spolupráci organizací Reading International Solidarity Centre (RISC), Nadácie Milana Šimečku a vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni, o.p.s.. Globální rozvojové vzdělávání přináší do výuky aktuální témata, která rozvíjejí nejen znalosti žáků, ale poskytují učitelům příležitosti působit i na jejich postoje a jednání.

Jak si mohu příručku objednat?

Příručku si můžete objednat zde

 

Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

Donoři



Partneři