Novinky

Hodnotové vzdělávání sestry Cyril Mooney

Zveme vás na jednodenní seminář Hodnotové vzdělávání sestry Cyril Mooney, který pořádáme v  rámci projektu Kvalita, nebo kvantita? 

Co byste ze sebe rádi předali svým dětem a žákům? K čemu směřuje výchova a vzdělávání na vaší škole? Co je pro vás smyslem vzdělávání? Jak hodnoty zakomponovat do vaší školy nebo předmětu?

Kdy

16. ledna 2015, 9-17 hodin

Kde

Langhans (Vodičkova 37), první patro

Prostřednictvím semináře zmapujete své hodnoty a zjistíte, jak se tyto hodnoty odrážejí ve vaší škole i výuce. Dozvíte se také, jak s dětmi a žáky o hodnotách mluvit. Poznáte, v čem spočívá metoda Hodnotového vzdělávání, kterou vytvořila sestra Cyril Mooney.

Cyril Mooney

Cyril Mooney ve svých dvaceti letech odjela z rodného Irska do indické Kalkaty, kde se stala ředitelkou elitní dívčí školy. Během své 35 leté praxe vytvořila praktickou metodologii Hodnotového vzdělávání přenositelnou do jakéhokoliv prostředí. Jejím prostřednictvím se děti učí převzít zodpovědnost a svobodně využít vlastní potenciál, rozvíjet samostatné myšlením, empatii a pocit sounáležitosti. 

Seminář je otevřen učitelům ZŠ a SŠ, budoucím učitelům a pracovníkům neziskových organizací, kapacita je 20 účastníků. Účastníci si hradí pouze náklady na dopravu. Stravování v průběhu celého semináře zajišťuje pořadatel.

Účastníci po absolvování celého semináře získají osvědčení o jeho absolvování.

Více informací a přihlášku na seminář naleznete tady.

 

 

 

 

Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři