Novinky

Přes hranice – diskuzní setkání o migraci

debata_migrace_20151208_42

V médiích se během podzimu začaly objevovat různé názory a komentáře o migraci. Dohromady z toho měli někteří lidé pocit, že je toho už na ně moc. Prostě už to bylo přes hranice... Lidé překračovali hranice, ty reálné – ale i slušnosti. Chyběla fakta, popisy konkrétních situací, převládaly domněnky a strach. 

Proto jsme ke konci loňského roku pozvali hosty a studenty z pražských středních škol (Obchodní akademie Dušní, Škola Kavčí hory), abychom se společně zamysleli nad tím, jak se nás toto téma dotýká,  jak se v něm orientujeme a jaké informace nám chybí.

Úvodem jsme si během tzv. World Café ujasnili, co už o tom víme. Skoro stovka studentů se shodla, že migrace je sice přirozený proces, ale i tak vzbuzuje hlavně strach z neznámého. Napadali je další postřehy - např. že v médiích a hlavně na facebooku se objevují fámy. Někteří se bojí, co vlastně migranti/uprchlíci přinesou Evropě a Česku, zda jsou to teroristi a jak to všechno souvisí s islámem. Několik studentů cítí nejen strach, ale i lítost. Mnoho lidí totiž utíká před válkou...Studenti se chtěli hlavně dozvědět, co je to za lidi, kteří do Evropy putují a jak zajistit naši bezpečnost. Také ale jak jim pomoci.

Celou diskusí prováděla moderátorka Pavlína Wolfová a besedy se zúčastnilo několik hostů:

Eva Janská, odbornice na problematiku migrace a integrace (Přírodověděcká fakulta UK), Michel Perottino, politolog se zaměřením na Francii – Institut politologických studií (Fakulta sociálních věd, UK)  a Tomáš Lindner, novinář (týdeník Respekt).

Debata byla podnětná, ale také složitá. Otázek bylo hodně a odpovědi nejsou vždy jednoduché. Hosté se snažili odpovídat konrétně, Eva Janská uváděla hlavně přesná čísla ze statistik a tím vyvracela některé kolující desinformace. Novinář Tomáš Lindner vyprávěl o osobních zkušenostech ze setkání s uprchlíky a vysvětloval situaci v kontextu s celosvětovým děním. Studenty velmi nadchly názory francouzského politologa pana Perottina. Dokázal srozumitelně vysvětlit a porovnat situaci ve Francii a v ČR. 

Po diskusi s hosty se studenti shodovali, že diskusní setkání částečnš rozptýlilo jejich strach nebo alespoň některé obavy. Někteří si uvědomili, že uprchlíci mohou být i přínosem. Všichni oceňovali konkrétní údaje a fakta týkající se migrace.

Dozvěděli jsme se, že ne všichni migranti jsou nebezpeční. Nejdříve přicházejí bohatí a pak chudí. Máme jich méně než Německo, nemělo by nám hrozit nebezpečí. Většina přichází nelegálně, azyl byl v ČR zatím udělen jen 37 lidem. Státy, které sousedí s domovskými státy migrantů, je nepřijímaji kvůli sporům (náboženským, ozbrojeným). Teroristé se přemistňují hlavně letadlem a ne pěšky. Práci nám neberou. Kapesné dostávají. Máme menší strach, diky dnešnímu dni, díky vysvětlení ohledně Islámského státu​,“ říkají studenti, kteří se přednášky zúčastnili.  

Fotogalerii si můžete prohlédnout zde.

Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

Donoři



Partneři