Novinky

Blended-learningový kurz Labyrint migrace

Ocitáme se v záplavě zpráv o migraci. Které z nich jsou relevantní a které nikoliv? Jak se v dnes tak diskutovaném tématu zorientovat a vnést ho do školních lavic? Nabízíme vám blended learningový kurz, který prohloubí vaše znalosti o problematice migrace a poskytne vám tipy, jak s tímto tématem ve výuce pracovat.

Dozvíte se, jaké jsou příčiny a dopady migrace, zorientujete se v problematice udělování azylu, trendech ve světě, Evropské unii i České republice a seznámíte se s výpověďmi těch, kteří do Česka přišli žít. Kurz v rozsahu 80 hodin je určen učitelům základních a středních škol a budoucím učitelům.

Kdy

Kurz zahajujeme 22. 2. a končíme 15. 5. 2016. Prezenční setkání se uskuteční 14. – 16. 4. 2016 ve Svatém Janu pod Skalou. Ve čtvrtek 14. 4. začínáme ve 12 hodin, v sobotu 16. 4. končíme ve 14 hodin.

Kde

Kurz bude probíhat kombinací distanční formy e-learningu a prezenčního setkání účastníků. E-learningová forma vám umožní věnovat se z pohodlí domova v pravidelných intervalech čtyřem tematickým blokům. Prezenční setkání proběhne v dubnu. Během něj si vyzkoušíte metody a strategie, jak začlenit téma migrace do vaší výuky.

Absolvování prezenčního setkání a průběžné plnění úkolů na závěr jednotlivých bloků je nezbytnou podmínkou pro úspěšné dokončení kurzu a získání certifikátu.

Na kurz se můžete přihlásit do 17.2. 2016 zde.

Ke stažení
Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři