Novinky

Persona Dolls - informační seminář

Chcete se dozvědět více o výukové metodě práce s panenkami Persona Dolls? Zveme vás na informační seminář a setkání s praxí. Na semináři se dozvíte více také o 9denním akreditovaném kurzu, který proběhne na podzim 2016.

Kdy

20.5. 2016; 9:30 – 16:00

Kde

Centrum Člověka v tísni - Langhans, Vodičkova 37, Praha 1

Prosíme o přihlášení na do 15.5. 2016 zde.

O metodě

Persona Dolls jsou panenky s osobností a příběhem. Jedná se o metodu, která pomáhá učitelkám a učitelům mluvit s dětmi o tématech, která se špatně vysvětlují. Persona Dolls nás učí reagovat na předsudky a podporovat  tak naplňování průřezových témat a klíčových kompetencí RVP. Panenky fungují jako prostředníci mezi učitelkami a dětmi i mezi dětmi navzájem, pomáhají dětem mluvit o sobě a bránit se, když se jim někdo posmívá – např.: kvůli odlišnosti, ekonomické  nerovnosti nebo odlišném mateřském jazyku.

Na semináři se konkrétně seznámíte s cíli metody, jak lze metodu začlenit do práce s dětmi a do fungování běžného dne školky. Součástí programu bude i aktivity pro práci s předsudky. Představíme vám také příklady dobré praxe z konkrétních MŠ. Jaká témata pomůže metoda při práci s dětmi rozvíjet, jak na metodu reagují rodiče.
Seminář je určen pro všechny zájemce o práci s metodou Persona Dolls – rodiče, pedagogy i odbornou veřejnost a je zdarma.

Dozvíte se informace o 9denním akreditovaném kurzu pro osvojení práce s metodou Persona Dolls, který proběhne na podzim 2016.

Program se skládá z akreditovaného semináře (4h) – Persona Dolls a podpora individuálního rozvoje dětí v MŠ a setkání s praxí. Po obědě proběhne přestavení praxe ze dvou školek.

MŠ Mozaika Jihlava

Bc. Monika Nikodýmová – předškolní pedagog – 29 let praxe, arteterapeut – 10 let praxe, vedoucí učitelka – 8 let, práce s metodou Persona Dolls – 3 roky, externí lektorka tvořivých, prožitkových a vzdělávacích metod – 15 let, publikační činnost – 14 let.

Panenka pravidelně navštěvuje kolektiv dětí: v MŠ Dvořákova, Jihlava. Ve skupině se schází 14 dětí ve věku 4-7 let, většinou po třech týdnech. V úvodních setkáních se děti seznamují s Luciou, později na návštěvu přichází i Adámek. V rámci metody je rozvinuta otevřená spolupráce s rodinou.

Panenky Persona Dolls ve školce:

Adam Tomášek, 6 let

Rád si hraje s Legem. Dokáže z něho vytvořit spoustu pozoruhodných staveb.

Adam žije se svojí rodinou v rodinném domě v Plzni. Jejich dům nemá vůbec žádné schody. Dveře jsou tam tak široké, že může vjet se svým vozíčkem i na záchod a do koupelny.

Dětem přibližuje téma zdravotního znevýhodnění.

Lucia Veiserová, 5let

Ráda si hraje s dětmi, má ráda kamarády, radost jí dělají setkání. Lucia přemýšlí o tom, jaké to asi je žít na jednom místě.

Pro Luciu je důležitá rodina, to, že ví, že ji mají rodiče rádi, že si na ni udělají čas, i když hodně pracují.

Maminka Antonia je Italka, tatínek Jan je Čech, sourozence zatím nemá, v Itálii má babičku Angelu a v Čechách babičku Janu, dědu Františka, strejdu Lukáše, tetu Hanu, bratrance Petra a Ondřeje

Dětem přibližuje téma jazyka a migrace.

 

Anglická školka Victoria School Újezd nad Lesy

Markéta Hamilton, Dis. - 7 let vede MŠ v Újezdě nad Lesy. S dětmi předtím pracovala ve Walesu, Anglii a Norsku. Dále se věnuje letním táborům pro děti a rodiče.

Panenka pravidelně navstěvuje kolektiv dětí: od 2 do 6 let, skupinka bývá  6-10 člená. Úžasné je, že i nejmenší děti, které buď nesdílí nebo pouze jednoslovně, vypráví Fanouškovi celými větami.


Panenka Persona Doll ve školce

František Rytíř, 6 let

Moc rád staví s bráchou na zahradě bunkry. Rád si hraje, že letí do vesmíru, má rád dobrodružství. Jezdí ve středu s tátou na plavání, plave rád i když je voda ze začátku vždycky strašně studená. Má při plavání vlastního asistenta.
Chodí do školky, kde má nejlepšího kamaráda Honzíka. Moc rád by chodil na hřiště s velkými prolézačkami, ale maminka má strach, že spadne.

Dětem přibližuje téma zdravotního znevýhodnění.

Více o metodě Persona Dolls na www.persona-dolls.cz

Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři