Novinky

Získejte titul Světová škola! Hlásit se můžete do 30. září

Předávání titulu Světové školy - foto Jiří Veselý

Zajímá se vaše škola o globální témata? Začleňujete to výuky žákovské a školní projekty? Zapojujete žáky do života komunity? Pak neváhejte a zkuste získat prestižní certifikát Světová škola.

Ocenění Světová škola získalo už 63 českých mateřských, základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy. Koncept Světové školy podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej. Jednotlivé fáze jsou podrobněji zpracované v Průvodci projektem Světová škola, který je volně ke stažení na našich webových stránkách. Základem snahy o získání titulu jsou aktivní žáci podporovaní pedagogy.

Co zapojením do projektu získáte?

 • Možnost se zdarma zúčastnit akreditovaných kurzů o globálních tématech (lidská práva, ekonomická globalizace, chudoba…);
 • metodickou podporu při zařazování průřezových témat do výuky;
 • prestižní ocenění, kterému byla udělena Záštita MŠMT a MZV a díky němuž se vaše škola stane výjimečnou;
 • dáte najevo, že vaše škole vede žáky i učitele k porozumění světu, ve kterém žijí a podporuje je v jeho aktivním spoluvytváření.

Přihlásit se můžete do 30. září 2016 koordinátorce Kateřině Sobotkové: katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz. Více informací o podmínkách, jak získat mezinárodní ocenění Světová škola, naleznete na http://varianty.cz/svetovaskolafa

Ke stažení
Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři