Novinky

Pozvánka na konferenci: Žáci s odlišným mateřským jazykem ve školách - příležitosti ke změně

META o.p.s

Srdečně vás zveme na konferenci, která se koná 20. 10. od 9:00 do 15.30 v Clam-Gallasově paláci, Husova 158/20, 110 00 Praha 1.

Tématem budou aktuální podmínky pro pedagogickou práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem v pražských školách.

Konference je realizována v rámci naplňování akčního plánu Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců a zároveň je součástí akce Týden pro inkluzi.

Kapacita míst je omezená. registrujte se prostřednictvím formuláře do 16. 10. 2016.

Konference se koná pod záštitou radního hl. m. Prahy Jana Wolfa.

 

Program:

Dopolední blok

9:00 – 9:30      registrace účastníků

9:30 – 9:40      úvodní slovo MHMP

9:40 – 9:45      úvodní slovo META, o.p.s.

9:45 – 11:00    představení metodiky „Jak na školní projekty“, vyhlášení soutěžní přehlídky školních projektů „Život napříč kulturami“ (Pavel Košák, Člověk v tísni, o.p.s.)

11:00 – 11:15   přestávka

11:15 – 12:15   představení 3 úspěšných školních projektů + diskuze (Pavel Košák, Člověk v tísni, o.p.s.)

12:15 – 13:15   oběd

 

Odpolední blok

13:15 – 13:45   příspěvek na téma změny školského zákona v oblasti vzdělávání žáků se SVP + diskuze (Lenka Felcmanová, ČOSIV, z.s.)

13:45 – 14:15   příspěvek na téma změny v oblasti  vzdělávání a podpory žáků s OMJ od září 2016 + diskuze (Kristýna Titěrová, META, o.p.s.)

14:15 – 14:30   přestávka

14:30 – 15:00   příspěvek na téma změny školského zákona a vzdělávání žáků s OMJ – perspektiva z praxe + diskuze (Daniel Kaiser, ředitel ZŠ Jižní)

15:00 – 15:30   příspěvek na téma role poradenských zařízení po změně školského zákona ve vztahu k žákům s OMJ + diskuze (Pavla Kubíčková, ředitelka pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 10)

15:30   shrnutí, závěrečné slovo

 

Dotazy a informace na vzdelavani@meta-ops.cz.

 

Ke stažení
Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři