Novinky

Život napříč kulturami: přehlídka školních projektů pro pražské školy právě začíná

Život napříč kulturami

Praha, 20. 10. 2016 – Kdo vlastně jsem? Jak poznám, kde jsem doma? Co se nám líbí na životě v naší čtvrti a v Praze? Kdo jsou lidé, které během dne potkávám? Co máme společného a čím se lišíme? Co potřebujeme, abychom mohli žít pohromadě a fungovalo to? Magistrát hlavního města Prahy a vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni vyhlašují přehlídku školních projektů pro žáky základních škol v Praze „Život napříč kulturami“.

Motivaci k vyhlášení této přehlídky vysvětluje Jana Hajná, vedoucí oddělení národnostních menšin a cizinců z Magistrátu hlavního města Prahy: „Praha je multikulturní město, kde vedle sebe žijí lidé různých národností a zvyků, kde lidé mluví různými jazyky, liší se vzhledem i tradicemi. A protože dobré sousedské vztahy jsou pro nás velmi důležité, rozhodli jsme se dát podnět k organizaci přehlídky školních projektů. Hledali jsme formát, jak zapojit školy, učitele i žáky do aktivit, které povedou k předcházení nedorozumění mezi lidmi. Chceme podpořit žáky ve schopnosti vnímat sebe i ostatní s úctou a respektem.“

Videa, fotografie, blogy, sociální sítě i veřejné akce – to vše jsou formy, pomocí kterých se mohou školní týmy do přehlídky zapojit a poznávat, jak lidé kolem nich žijí, v čem se liší, co mají společného. Zároveň chceme, aby projekty nezůstaly jen u popisu, odkud kdo je, kde se narodili jeho rodiče nebo jaké „typické“ jídlo rád vaří, ale šly více do hloubky. Žáci by měli prozkoumat i svoje hodnoty, postoje – tedy vlastní předsudky, stereotypy a schopnost empatie a tolerance vůči ostatním“, přibližuje zadání školních projektů koordinátorka interkulturního vzdělávání Alena Felcmanová ze vzdělávacího programu Varianty organizace Člověk v tísni.

Zkoumání tématu „moje a tvoje kultura“ zahrnuje především odpovědi na otázky: Kdo jsem? Co je pro mě důležité? Jaké skupiny mě ovlivňují? Školní týmy se budou během realizace svých projektů věnovat vědomé práci s předsudky, zabývat se schopností měnit postoje vůči sobě i ostatním a trénovat dovednosti popisovat kulturní specifika všech žáků věcně správným jazykem. Posílí své organizační, týmové a komunikační dovednosti i schopnost aktivně se zapojit do života komunity.

Přehlídka je určena školním týmům ze základních škol v Praze. Týmy se mohou mimo jiné zapojit formou videa, (foto)blogu, výstavy a jiných akcí pro veřejnost nebo kampaní (projektem) na sociálních sítích.

Projekty mohou být realizovány až do 30. 4. 2017. Vyhlášení výsledků proběhne 15. 6. 2017.

Zájemci se mohou hlásit na e-mail: soutez.varianty@clovekvtisni.cz

Více informací k přehlídce naleznete na www.varianty.cz/zivotnaprickulturami

Přehlídka školních projektů je součástí Akčního plánu Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2016.

Kontakty

Jana Odstrčilová, mediální koordinátorka vzdělávacího programu Varianty, jana.odstrcilova@clovekvtisni.cz, tel.: 774 422 910 

Alena Felcmanová, koordinátorka interkulturního vzdělávání, vzdělávací program Varianty, Člověk v tísni, alena.felcmanova@clovekvtisni.cz,tel.: 778 402 764

Jana Hajná, vedoucí oddělení národnostních menšin a cizinců, odbor Kancelář ředitele Magistrátu HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, jana.hajna@praha.eu, tel.: 236 00 2599

 

 

Ke stažení
Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři