Novinky

Hlaste se na kurz Labyrint migrace

Foto Tomas Princ

Zajímají vás tyto otázky? Proč lidé migrují a jaké jsou důsledky migrace? Jaké jsou souvislosti mezi globalizací a novodobou migrací - hlavní migrační proudy v současném světě. Jaké to je být migrantem v ČR? Přínosy a rizika spojená s migrací – identita migrantů.

Vzdělávací program Varianty a Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín pořádají dvoudenní seminář Labyrint migrace pro učitele základních škol z Moravskoslezského kraje.


Seminář proběhne formou prezenčního setkání, během kterého účastníci získají kromě nových znalostí o migraci:
– dovednosti, jak používat interaktivní metody ve vyučování;
– inspiraci, jak začleňovat vybraná témata do výuky;
– podpůrné informační a metodické materiály;
– možnost diskutovat migrační otázky s hostem – odborníkem na dané téma.

Kdy:

17.3. (8:30 – 16:00) - 18. 3. 2017 (8:30 – 12:30)


Kde:

KVIC, Na Hradbách 27, Ostrava (https://mapy.cz/s/uYff)


Seminář je zdarma, účastníci si hradí dopravu. Během obou dní bude zajištěno občerstvení a obědy.

Přihlásit se můžete do 6. března 2017 prostřednictvím návratky (viz příloha ke stažení). Vyplněnou naskenovanou přihlášku zašlete prosím na: marcela.kupkova@kvic.cz

Pro účastníky ze vzdálenějších oblastí nabízíme možnost zajištění ubytování v Ostravě. V případě potřeby kontaktujte Mgr. Martinu Novotnou (martina.novotna01@clovekvtisni.cz).

Lektorka:

Mgr. Kateřina Sobotková

Vystudovala obor učitelství: český jazyk a literatura – pedagogika na Pedagogické fakultě UK. Od roku 1998 vyučovala češtinu, výchovu k občanství a společenské vědy na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze. Působila jako lektorka kurzů češtiny pro cizince a dlouhodobě spolupracuje s programem Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Od roku 2011 pracuje ve vzdělávacím programu Varianty společnosti Člověk v tísni, kde začínala jako metodička v projektu Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství. V současné době koordinuje projekt Světová škola a působí jako pedagogická konzultantka v projektu Pomáháme školám k úspěchu.

Ke stažení
Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři