Novinky

Pražské základní školy, zapojte se! Podpora aktivního občanství a účast na výzkumu

Cílem metodického principu AC je podpořit mladé lidi v jejich schopnosti efektivně a bez konfliktů spolupracovat s ostatními na udržitelném rozvoji míst, kde žijí. Důležité místo v programu zaujímají témata aktivního občanství, neformálního vzdělávání a spolupráce v rámci komunity.

Pokud metodický přístup Active Citizens (AC) ještě neznáte, nejlepší představu o něm si uděláte z tohoto krátkého videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=vrKjz8s_LcA

 

Co nabízíme

V současné době nabízíme nejen pražským základním školám možnost zapojit se do významného výzkumu v oblasti školství, na kterém spolupracují odborníci z akademické sféry (Masarykova univerzita, Univerzita Hradec Králové) s odborníky z neziskového sektoru. Vaše spolupráce by spočívala v zavedení metodického přístupu Active Citizens na vaší škole a ve sledování jeho účinnosti v realitě školy. V rámci výzkumu budou zkoumány i jiné metodické principy.

 

Co je potřeba k zapojení do výzkumu

K zapojení se do projektu je nutná spolupráce 2 – 4 pedagogických pracovníků z vaší školy a následně i vybraného týmu žáků z vyšších ročníků (osmé a deváté třídy) po dobu jednoho školního roku, od září 2017 do června 2018. Tým učitelů bude za svou práci finančně odměněn. Konkrétní podmínky zapojení jsou rozepsány v příloze, stejně tak tam naleznete i detailní popis metodického principu Active Citizens.

 

Jak se přihlásit

V případě zájmu o účast v projektu, vyplňte do 26. 5. 2017 elektronickou přihlášku, kterou naleznete pod tímto odkazem https://goo.gl/forms/7UD496gy61CSa4p63. Součástí přihlášky je krátký motivační dopis, ke kterému budeme přihlížet při výběru škol.  Vyplněním přihlášky zároveň potvrzujete účast spolupracujících učitelů na úvodním semináři, který proběhne v úterý 6. 6. 2017 v Praze, další plánované setkání proběhne v přípravném týdnu v srpnu. Budeme rádi za zpětnou vazbu, které dny v rámci přípravného týdnu by se Vám hodily (viz přihlašovací formulář).

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na koordinátorku projektu Kristýnu Svatou (kristyna.svata@clovekvtisni.cz), je možno domluvit i osobní schůzku.

Výzkum probíhá v rámci projektu CIVIS.

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni realizuje projekt společně s hlavním realizátorem projektu Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání a dalšími zapojenými organizacemi (Tereza, SEVER, NaZemi, Masarykova Univerzita a Univerzita Hradec Králové). Účast v tomto projektu škole nebrání účastnit se jiných projektů v této výzvě a v jiných výzvách OP VVV, avšak škola nemůže být zapojena v rámci této výzvy do stejného specifického cíle (SC 2) v jiném projektu.

Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři