Novinky

Před 25 lety vznikl Člověk v tísni

Před 25 lety se zformovala skupina válečných novinářů a dobrovolníků, kteří se rozhodli pomáhat v místech krizí. Ze skupinky nadšenců vyrostla organizace s osmnácti sty zaměstnanci pracujících ve 32 zemích s rozpočtem 1,7 miliard korun. Zaměřuje se dnes více na práci v Česku, kde stovky tisíc lidí upadly do těžkého zadlužení. Za dobu existence působila organizace v 54 zemích a pomohla více než 18 milionům lidí.  Výročí 25 let si připomene putovní výstavou, koncerty, webovými speciály či knihou rozhovorů.

"Začalo to obyčejnou lidskou potřebou pomáhat. Parta kamarádů přesvědčila českou veřejnost, že to dokáže a doručí potraviny, léky, oblečení… do Sarajeva, Čečenska, Afghánistánu. Neplánovali jsme, odpovídali jsme na potřeby, výzvy, volání. O čtvrtstoletí později jsme dynamickou profesionální organizací,“ říká ředitel organizace Šimon Pánek. „Za 25 let se mnohé změnilo, základní zůstalo zachováno. Jde nám o skutečný smysl toho, co děláme, a o ty, se kterými a pro které pracujeme," dodává Pánek.

Člověk v tísni stále pracuje ve válečných konfliktech či místech dlouhodobých krizí. Zcela výjimečné postavení má dnes například na Ukrajině, kde pomáhá na obou stranách konfliktu nebo v Sýrii, kde mu britská vláda svěřila vedení konsorcia humanitárních organizací a projekt v objemu 30 milionů liber. V rozvojové pomoci poskytované ve dvaceti zemích se dnes zaměřuje hlavně na předávání know-how a podporu nejzranitelnějších obyvatel, které učí čelit nepříznivým přírodním a společenským podmínkám a rozvíjí jejich schopnost pomáhat si dál sami.

Sekce lidských práv otevřela nové mise v několika zemích Latinské Ameriky nebo ve Vietnamu, kde pomáhá nezávislým novinářům, právníkům, znevýhodněným menšinám a podporuje různé občanské a umělecké projekty. Nárůst autoritářských tendencí v Rusku a jeho propaganda na Ukrajině či v neuznaném separatistickém regionu Podněstří vedly ke změně přístupu, kdy se organizace více zaměřuje na aktivní mladé lidi a práci s médii a novými technologiemi.

V Česku působí tam, kde chybí podpora státu

V Česku působí na více než polovině základních a středních škol v oblastech, kde chybí podpora státu. Učitelům zdarma poskytuje materiály k výuce moderních československých dějin a složitých aktuálních témat. V současnosti se soustředí na oblast mediální výchovy, která se ukazuje jako klíčový předpoklad pro pochopení změn probíhajících ve světě i udržení demokracie.

Kurzy Člověka v tísni ročně projde přes tisíc učitelů, asistentů pedagoga či studentů pedagogických oborů. Tři sta jeho dobrovolníků doučuje děti rodičů, kteří sami dosáhli nízkého vzdělání a nejsou jim schopni pomoci sami. Provozuje předškolní a nízkoprahové kluby, které dětem pomáhají kompenzovat sociální handicap a celkově tak podporuje přes dva tisíce dětí v nejchudších regionech Česka.

Do předlužení spadlo statisíce Čechů

Pracovníci společnosti se čím dál častěji potkávají s těžko řešitelným problémem předlužení, který strhává do chudoby část lidí ze střední třídy. Vedle dluhového poradenství se proto jeho pracovníci snaží o systémové změny v oblasti prevence zadlužování a vymáhací praxe advokátů. Podíleli se tak na snížení nemravných advokátních odměn při vymáhání menších dluhů, zákazu rozhodčích doložek a výrazném omezení lichvářských poskytovatelů úvěrů a pomohli tak 830 tisícům lidí, proti kterým je v současnosti vedena exekuce.

Činnost organizace každý měsíc podporuje více než 22 000 dárců. Většina z nich přispívá do Klubu přátel Člověka v tísni. Oslavy 25 let proto organizace pojala jako příležitost k poděkování dárcům, oslavu pomáhání a dárcovství jako takového a získání dalších podporovatelů. Velké poděkování patří i Nadačnímu fondu Avast, který patří mezi nejvýznamnější podporovatele Člověka v tísni a který je i hlavním partnerem akcí spojených s 25 výročím.

Webové speciály, výstavy, koncerty….

V úterý 6. 6.  –  spuštění webu České televize s 25 filmy o historii Člověka v tísni

Ve středu 7. 6.  –  spuštění webu mapujícího 25 let Člověka v tísni a české společnosti

Ve čtvrtek 8. 6.  –  Slavnostní večer v Pražské Křižovatce  –  křest knihy rozhovorů Člověk 25

Od soboty 10. 6.  –  výstava k 25 letům organizace

Ve čtvrtek 22. 6.  –  koncert České filharmonie na Hradčanském náměstí

V sobotu 24. 6.  –  Ostrov štědrosti na United Islands

 

25 let v číslech

  18 100 006      přímých příjemců pomoci

            3 650      škol zapojených do Jednoho světa na školách

469 340 000      korun rozděleno po povodních v ČR

    1 285 114      prodaných lístků na festivalu Jeden svět

            9 909      podpořených staveb bioplynáren v chudých zemích

               394      postavených či rekonstruovaných škol  ve světě

            1 800      dobrovolníků doučovalo děti v Česku

          30 767      učitelů absolvovalo vzdělávací kurzy v Česku

            1 547      postavených či rekonstruovaných vodních zdrojů

     2 084 951     zasazených stromů

            1 400      dětí prošlo předškolními kluby v ČR

                 54       zemí světa, kde jsme pomáhali

9 597 931 000     korun  využito v projektech od roku 1995

Člověk v tísni za jeden rok

1 030 000 **     měsíčních dávek rozdaných v potravinové pomoci

440 000 **        lidem zajistíme přistup k pitné vodě

6 250*               potřebným lidem v ČR poskytneme nefinanční podporu

1 080*               politicky perzekvovaným poskytneme pomoc

49 000 **          lidí dostane přístřeší nebo materiální podporu

49 000 **          studentů a učitelů podpoříme v jejich vzdělávání

134*                   novinářů podpoříme v represivních režimech

9 100 **             lidí zapojíme do programů veřejných prací

38 000 **          grantů přidělíme na podporu bydlení a živností

148 000 **        potravinových poukázek rozdáme za rok

38 000 **          lidí podpoříme psycho-sociální asistencí a v programech na ochranu žen

597*                   projektů administrujeme

1 477 498*        účetních položek vedeme

1 825                 aktuálních zaměstnanců

* Podle ročního souhrnu za 2016

** odhad ke květnu 2017 (týká se pouze humanitární pomoci)

Další novinky
 
Novější
Starší
 

Chci dostávat novinky

Videa Fotogalerie

Vzdělávací program společnosti
Člověk v tísni o.p.s.

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Lucie Kundra
lucie.kundra@clovekvtisni.cz
Tel: +420 775 871 539

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři