Novinky

Devět pražských učitelů se jelo inspirovat do anglického Leicesteru

Účastníci studijní cesty

Město Leicester je v britských poměrech považováno za laboratoř inkluzivního a občanského vzdělávání. Právě tam přijelo v červnu na studijní cestu devět učitelů a zástupců vedení ze tří pražských škol: ZŠ Tyršova Praha 5, ZŠ U Vršovického nádraží Praha 10 a ZŠ Strossmayerovo náměstí Praha 7.

Cestu zorganizovalo Centrum pro integraci cizinců v rámci projektu Rovnost a rozdílnost, kde je organizace partnerem Člověka v tísni coby nositele projektu. Na místě pak akci zajišťovala anglická vzdělávací agentura School Development and Support Agency.

Během týdne učitelé navštívili pět leicesterských škol, které jim představily své dobré praxe v oblasti začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, se speciálními potřebami či ze znevýhodněného sociálního prostředí. Učitelé také absolvovali semináře a workshopy, které se zaměřily řadu témat a aspektů inkluzivního vzdělávání – jak vnímat žáka s odlišným mateřským jazykem jako experta a nikoli jako problém, jak oceňovat pokrok jednotlivých žáků, jak efektivně komunikovat s rodiči, nebo jak prohloubit týmovou spolupráci v učitelském sboru. Účastníci cesty se shodli, že inspirací pro ně byla zejména rozvinutá a funkční kooperace místních škol – včetně vzájemné odborné podpory, podpora ze strany místní samosprávy, možnosti spolupráce a hledání řešení v rámci učitelských týmů na školách a s ohledem na možnosti využívání řady různých progresivních přístupů směrem k žákům. Řada těchto přístupů je v ČR taky známa, ale nejsou plošně využívány - a to ani v rámci jednotlivých škol – ať již jde o metody začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do běžných předmětů, participativní metody výuky či prosté vytváření a udržování vizuálně a informačně podnětného prostředí apod. Cílem studijní cesty mělo být kromě seznámení se s vybranou zahraniční praxí především získání inspirace pro školy, jejichž zástupci se cesty zúčastnili. V další fázi projektu proto budou na všech třech školách probíhat pod dohledem realizátorů projektu diskuse a školy budou testovat praktická opatření či nové přístupy jak v týmové práci, tak směrem k žákům či jejich rodičům. S výsledky diskusí a ověřování praktických doporučení následně seznámíme odbornou i širší veřejnost.

Vladislav Günter, Centrum pro integraci cizinců

Čeští pedagogové vycestovali do Leicesteru v rámci projektu Rovnost a rozdílnost - Komplexní podpora pedagogů při zapojování principů multikulturní výchovy a inkluze do života školy (podpořený operačním programem Praha – pól růstu v rámci Evropského sociálního fondu ČR).

 

Další novinky
 
Novější
Starší
 

Chci dostávat novinky

Přihlášením k odběru uděluji svůj souhlas společnosti Člověk v tísni, o.p.s., aby zpracovávala mé osobní údaje (e-mailovou adresu). Celé znění souhlasu najdete zde.
Videa Fotogalerie

Co znamená pojem:

Role?

Vzdělávací program společnosti
Člověk v tísni o.p.s.

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Lucie Kundra
lucie.kundra@clovekvtisni.cz
Tel: +420 775 871 539

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři