Novinky

Hledáme základní školy pro ověřování metodiky Active Citizens

Foto Varianty

Základním školám nabízíme možnost zapojení do projektu CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence. V rámci projektu byste nám pomohli ověřovat metodiku Active Citizens, která se zabývá občanským vzděláváním a výchovou k demokracii a vychází z celosvětového programu Active Citizens

V rámci rámci ověřování metodiky se počítá s vytvořením žákovských týmů, které se budou pravidelně scházet pod vedením učitelů školy s cílem uspořádat jednorázovou komunitní veřejně prospěšnou akci. Metodika „Active Citizens“ shrnuje principy aktivního občanství a nabízí 47 aktivit, které jsou seřazeny do pěti okruhů: identita, dialog, společnost, komunitní plánování, realizace komunitního projektu. Učitelé mohou vybírat aktivity, které je zaujaly a které se hodí pro konkrétní skupinu žáků, doporučujeme však okruhy procházet postupně. Jak metodika zafungovala na středních školách v letech 2012–2013, se můžete podívat zde.

Ideální počet zapojených žáků je 12 z různých tříd druhého stupně ZŠ v intenzitě setkávání jednou týdně na 1-2 vyučovací hodiny po dobu jednoho školního roku. Možností zapojení je více, rádi je s Vámi probereme osobně a přizpůsobíme potřebám školy.

Celková odměna pro školu činí 5000,- Kč/měsíc ve školním roce 2017/2018 (vypláceno formou DPP pro zapojené pedagogy).

Další informace najdete v souboru ke stažení. V případě zájmu o spolupráci kontakujte metodičku projektu Anetu Horkou: aneta.horka@clovekvtisni.cz, tel: 739 220 599.

Ke stažení
Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři