Novinky

Tvoje cesta, tvoje stopa. Blíží se Týden globálního vzdělávání!

Týden globálního vzdělávání

Cestování do různých koutů světa se stalo pro mnohé z nás úplnou samozřejmostí. Navštívit cizí země, vnímat krásu přírody, vidět známé i méně známé památky, ale i poznávat život lidí nejrůznějších kultur. Stačí sbalit batoh, nasednout na vlak, do letadla či auta a vyrazit. A za pár dní se pak můžeme pochlubit vším, co jsme viděli a prožili…

Kolik z nás si však před cestováním položí otázku, jak naše návštěva ovlivní životy místních obyvatel? Přispěje ke zvýšení jejich životní úrovně? Jaký dopad bude mít naše cestování na životní prostředí?

Turismus se dnes řadí na první místo všech hospodářských odvětví a je stále na vzestupu. Na světovém HDP se podílí 10 % [1]. V roce 2016 cestovala po světě více než miliarda turistů, přičemž nárůst letecké dopravy v tomto roce činil 6,7 % [2].

Cestování může být obohacující a současně velmi zničující. Ovlivňuje místní obyvatele, životní prostředí, kulturu i ekonomiku. Proto je důležité se nad tématy s ním spojenými kriticky zamýšlet a mluvit o nich. Na to upozorňuje i OSN, které vyhlásilo rok 2017 mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu [3].

V letošním Týdnu globálního vzdělávání (18.-26. listopadu) chceme hledat odpovědi na to, jak v dnešním světě cestovat, aby z toho měly užitek obě zapojené strany – hosté i hostitelé.

Vzdělávací program Varianty se už počtvrté zapojí do Týdne globálního vzdělávání

Připojte se i vy do Týdne globálního vzdělávání, který je celoevropskou iniciativou pořádanou již osmnáctým rokem Radou Evropy. [4]

Jejím cílem je posilovat porozumění globálním souvislostem současného světa a odpovědnosti každého z nás za kvalitu života nejen v našem okolí, ale i v širším světovém kontextu.

Do Týdne globálního vzdělávání se může zapojit i česká veřejnost v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě a dalších místech v ČR na akcích pořádaných  organizacemi ADRA, ARPOK, Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, Charita ČR, Informační centrum OSN, MKC Praha, NaZemi, PANT, SEVER a Varianty – Člověk v tísni.

Týden globálního vzdělávání vyvrcholí dne 22. listopadu 2017, kdy ve všech zapojených městech proběhnou projekce, diskuze a další akce pro veřejnost.

Pub quiz Jak na udržitelné cestování?

Program Varianty spol. Člověk v tísni a INEX-SDA pořádá pub quiz Jak na udržitelné cestování a promítání filmu Gringo Trails. Akce se koná od 18 hod. v kavárně Svět - HUB (Slovenská 21, Praha 2). Více o akci zjistíte tady.

Akce dalších organizací v rámci Týdne globálního vzdělávání najdete v tiskové zprávě níže.

 

[1] http://www.osn.cz/2017-mezinarodni-rok-udrzitelneho-cestovniho-ruchu-pro-rozvoj/

[2] https://www.wttc.org/-/media/files/reports/monthly-updates/wttc-monthly-report---may-2017.pdf

[3] Rok 2017 byl rozhodnutím Valného shromáždění vyhlášen Mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu - http://www.osn.cz/2017-mezinarodni-rok-udrzitelneho-cestovniho-ruchu-pro-rozvoj/

[4] Týden globálního vzdělávání je celoevropská akce pořádaná od roku 1999 North South Centre při Radě Evropy - http://www.coe.int/en/web/north-south-centre/the-global-education-week

 

Ke stažení
Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři