Novinky

Novou inspektorkou programu Světová škola se stala Lejla Abbasová

Foto ADRA - Kristýna Hejzlarová

Moderátorka a zakladatelka Nadačního fondu Asante Kenya Lejla Abbasová je novou inspektorkou programu Světová škola. Titul Světová škola udělují organizace Člověk v tísni, ARPOK, Multikulturní centrum Praha a ADRA školám, ve kterých se žáci a studenti učí o globálních tématech a pod vedením učitelů také identifikují místní problémy se světovým přesahem a snaží se je aktivně řešit. Držitelem prestižního titulu je už 69 mateřských, základních a středních škol v Česku.

„V dnešní turbulentní a složité době je klíčové učit děti přemýšlet v kontextu a ukázat jim, že i lokální témata mohou mít přesah. Nesmírně důležité je, že se děti samy stávají hybateli projektů a tím se učí společenské zodpovědnosti a samostatnosti. Ze Světové školy jsem nadšená i proto, že můj syn se v příštím roce stane školákem a tak je příjemné zjistit, že je řada škol, které se svými žáky takto pracují a navíc jim dávají tolik potřebný globální rozhled, “ vysvětluje Lejla Abbasová. Nadační fond Asante Kenya, který Lejla Abbasová založila, podpořil během 11 let od založení 19 vzdělávacích projektů v Keni. Kromě výstavby či dostavby pěti škol také založil internátní vzdělávací středisko pomáhající dívkám utíkajícím před ženskou obřízkou nebo počítačovou učebnu s výukou pro děti ze slumů. Dnes spolupracuje s masajskou komunitou v odlehlé oblasti na hranicích Keni a Tanzanie, kde společně s místní organizací Redtribe podporují základní školu a šperkařský projekt masajských žen.

Program Světová škola vede v České republice od roku 2006 Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni. „Cílem vzdělávání by mělo být připravit děti na život v dnešním propojeném světě. O to se snažíme i v rámci programu Světová škola – žáci a studenti si během školních projektů vyzkouší, jak zorganizovat kampaň, uspořádat sbírku nebo komunikovat s úřady, a poznají, jaký dopad může jejich vlastní činnost mít,“ říká koordinátorka Světové školy ze Vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni Kateřina Sobotková.

Letos se do programu Světová škola nově zapojí 15 mateřských, základních a středních škol z celé České republiky. Pokud během školního roku splní podmínky, získají v červnu titul Světové školy. Kromě 69 českých škol jsou držitelem titulu také téměř dvě stovky škol z dalších evropských zemí. V loňském roce se studenti ve svých školních projektech věnovali například alternativním způsobům dopravy, problému plýtvání potravinami nebo otázce rovnoprávnosti mužů a žen.

Světová škola je místem, kde:

 • globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
 • se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;
 • žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice;
 • žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;
 • je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce
 • je společný cíl přispět k řešení vybraného problému.

Více informací najdete na webu: www.svetovaskola.cz

Projekt Světová škola byl finančně podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí České republiky v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Více informací o Nadačním fondu Asante Kenya najdete na facebooku: www.facebook.com/Asante-Kenya

Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři