Novinky

Hledáme experty ke spolupráci na tvorbě lekcí k tématu prevence projevů nesnášenlivosti

Foto Varianty

Zajímají vás inovativní výukové metody? Máte zkušenosti s tématem prevence xenofobie a rasismu? Pro spolupráci na tvorbě metodických materiálů k novému projektu Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot hledáme pedagogy, kteří:

 • pracují na ZŠ nebo SŠ, ideálně v Praze
 • jsou školními metodiky prevence nebo mají zkušenost s tématem prevence xenofobie a rasismu z praxe
 • mají zájem o inovativní výukové metody (komiks, video, deskové hry, badatelsky orientovaná výuka, ICT)

Nabízíme vám účast na pěti setkáních s dalšími odborníky (od listopadu 2017 do června 2018) a spolupráci na sestavení kazuistik a návrhu výukových lekcí k tématu prevence projevů nesnášenlivosti.

Podrobnější informace o projektu najdete na https://www.varianty.cz/projekty/82-otazkami-k-rozvijeni-demokratickych-hodnot  

Za aktivní účast na setkáních nabízíme honorář.

V případě zájmu o spolupráci nebo další informace prosím kontaktujte manažerku projektu Štěpánku Podlešákovou do 15. listopadu: stepanka.podlesakova@clovekvtisni.cz, 737 366 185

Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři