Novinky

Zveme vás na pub quiz Jak na odpovědné cestování

Cestování do různých koutů světa se stalo pro mnohé z nás úplnou samozřejmostí. Kolik z nás si před cestováním položí otázku, jak naše návštěva ovlivní životy místních obyvatel? Přispěje ke zvýšení jejich životní úrovně? Jaký dopad bude mít naše cestování na životní prostředí?

Přijďte si zahrát pub quiz na téma udržitelné cestování a dozvědět se něco více o tom, jaké má turismus dopady a přínosy na ekonomiku, společnost a životní prostředí. Cestovní ruch je jedním z největších hospodářských odvětví globální ekonomiky a je třeba se jeho přínosy i dopady zabývat. Rok 2017 byl OSN vyhlášen mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu, pojďte to s námi oslavit! Akce proběhne v rámci Týdne globálního vzdělávání.

Kdy:

22. listopadu 2017, 18:00-20:00

Od 18.00 se koná pub quiz. Od 20:30 bude program pokračovat promítáním dokumentárního filmu Gringo Trails o problematice udržitelného turismu v různých koutech světa.


Kde:

Svět-HUB, Slovenská 1705/21, Praha 2

Maximální počet týmů: 7
Počet kol: 3
První tři místa budou oceněna.

Své týmy na pub quiz přihlašujte do 21. 11. zde: http://bit.ly/2iR6iVN

Hosté:

Šárka Princová Maroušková - absolventka programu GLEN, díky němuž pracovala tři měsíce jako učitelka na komunitní škole v jihovýchodní části Barmy.
Ivo Dokoupil - dlouholetý koordinátor projektu rozvoje šetrného cestovního ruchu v českých vesnicích Banátu, který zde realizoval Člověk v tísni.
Michal Broža - ředitel Informačního centra OSN v Praze
 

Ke stažení
Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři