Novinky

Dvě pražské školy získaly ocenění v přehlídce školních projektů „Život napříč kulturami“

Foto Tomáš Princ

Co pro mne znamená vlast? Jaké to je odejít z domova s pocitem, že se tam už nikdy nevrátím? Jak se navzájem vidí Češi a Němci a jak jejich vzájemné vnímání ovlivňují předsudky? Nad těmito otázkami se ve svých projektech v loňském školním roce zamýšleli žáci dvou pražských škol - Základní školy německo-českého porozumění a Základní školy Kladská. Vítězné projekty obou škol ocenil 22. ledna 2018 ve slavnostních prostorách Brožíkova sálu na Staroměstské radnici radní hlavního města Prahy Jan Wolf.

Přehlídku školních projektů „Život napříč kulturami“ vyhlásila organizace Člověk v tísni společně s hlavním městem Praha. Žáci a pedagožky ze Základní školy Kladská a ze Základní školy německo-českého porozumění převzali dne 22. ledna 2018 na Staroměstské radnici ocenění za své projekty z rukou radního hlavního města Prahy Jana Wolfa a ředitele vzdělávacího programu Varianty organizace Člověk v tísni Tomáše Habarta.

„Praha byla vždy multikulturním městem, žili tu společně Židé, Francouzi, Němci i Slované. Budoucnost naší země vidím ve sjednocené Evropě, proto je důležité, abychom spolu všichni bez ohledu na náš původ aktivně komunikovali a hledali vzájemné porozumění,“ řekl při předávání ocenění radní Jan Wolf. „Oceňuji, že žáci spolu se svými učiteli otevřeli témata věnovaná tomu, jak žít s lidmi z jiných kultur, budovat vzájemné porozumění a prokazovat respekt ke kulturní odlišnosti,“ uvedl ředitel vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni Tomáš Habart.

Žáci pátých tříd ZŠ německo-českého porozumění se ve svém projektu věnovali uprchlictví a situaci v Sýrii v kontextu dětských práv a jejich nedodržování ve válečných oblastech. Věnovali se rovněž aktuálnímu problému dezinformací v médiích. „Snažili jsme se, aby si děti z naší školy uvědomily, v jak zoufalých podmínkách se uprchlíci nacházejí. Dalším záměrem bylo dětem vštípit, jak velkou zodpovědností je bránit svobodný svět,“ shrnula cíle projektu Jitka Boučková ze ZŠ německo-českého porozumění.

Žáci se ZŠ Kladská společně s žáky z partnerské školy z německého města Backnang nacvičili divadelní hru s názvem Na hranicích, která pojednává o překonávání předsudků Němců vůči Čechům a naopak. „Našim cílem bylo napomoci odbourávání vzájemných předsudků mezi oběma národy, ale i poznání cizích zemí a kultur a posílení jazykových dovedností zúčastněných žáků,“ shrnula projekt ředitelka školy Kateřina Vávrová.

Na fotogalerii ze slavnostního ocenění se můžete podívat zde.

Kontakty:

Lucie Kundra, mediální koordinátorka vzdělávacího programu Varianty, lucie.kundra@clovekvtisni.cz, tel.: 775 871 539

Jana Hajná, vedoucí oddělení národnostních menšin a cizinců, odbor Kancelář ředitele Magistrátu hlavního města Prahy, jana.hajna@praha.eu, tel.: 236 00 2599

Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři