Novinky

Nové pracovní listy pro podporu předškolního vzdělávání

Program Varianty vydal nové pracovní listy pro podporu předškolního vzdělávání Říkáme si společně / Vakeras jekhetane. Jsou určeny pro školky a předškolní zařízení, kam docházejí především romské děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Jejich cílem je podpořit lepší adaptaci dětí ve školce. Materiál se skládá ze tří částí:

 1. Pracovní listy pro děti navštěvující školku: Můj den ve školce / Miro ďives andre školka
 2. Pracovní listy pro rodiče k procvičení pusy a jazyka (mluvidel): Pohádka o jazýčku / Paramisa pal e čhibori
 3. Pracovní listy pro rodiče k procvičení hlásek: Učíme se hlásky / Sikhľuvas o hlaski

Pracovní listy doplňuje metodika pro pedagogy, která je má podpořit v komunikaci s rodiči a navázání spolupráce při přípravě dětí na povinnou školní docházku. Metodika shrnuje všechny základní oblasti rozvoje předškolního věku a předkládá konkrétní náměty pro práci s dětmi jak ve výuce, tak pro rodiče doma.

Pracovní listy si můžete stáhnout v pdf nebo objednat v tištěné podobě zde.

Materiály doplňují také instruktážní videa, která ukazují, jak s dětmi cvičit a rozvíjet správnou výslovnost. Další videa se věnují doporučení aktivit v rámci předškolní přípravy a reflexi rodičů k významu předškolního vzdělávání. Videa najdete pod odkazy níže.

Videa k rozvoji správné výslovnosti a poslechu 

Pohádka o jazýčku

Paramisi pal e čhibori - Pohádka o jazýčku v romštině

Procvičujeme S a Š

Procvičujeme C a Č

Procvičujeme Z a Ž

Procvičujeme L

 

Videa k důležitosti předškolní přípravy

Čteme si s předškolními dětmi

Jak hry pomáhají dětem v učení

Co se děti naučí ve školce

Co nám školka přinese a co je na školce obtížné

Zkušenosti se školkou

Proč vodit děti do školky (romsky)

 

Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři