Novinky

Spolek Storyteling nabízí workshopy pro pedagogy

Spolek Storytelling nabízí v květnu a v červnu několik akreditovaným seminářů pro pedagogy.  Na seminářích si osvojíte základní techniky disciplíny storytelling a naučíte se ji využívat ve výuce a práci s předškolními i školními dětmi.

Popis seminářů najdete níže nebo na webu spolku Storytelling.

Přihlášky zasílejte na mail: ester@story-telling.cz do 7.5.2018.

 

Příběh jako cesta k rozvoji komunikačních dovedností

Určeno: učitelům MŠ, pedagogům volného času
Lektor: Mgr. Markéta Holá / MgA. Barbora Schneiderová
Cena: 600 Kč
Délka: 3 hod.
Termín konání: 17. 5. 2018 (14:00–17:00), 8. 6. 2018 (10:00–13:00)
Místo konání: Hálkova 2, Praha

Vyprávění je přirozeným vzdělávacím prostředkem. Cvičení a hry, ze kterých storytelling vychází, mohou velmi příznivě ovlivnit vývoj dítěte předškolního věku, především v oblasti rozvoje osobnosti. Hry jsou zaměřené na rozvoj fantazie, imaginace, komunikace, vzájemného naslouchání a s ním spojeného respektu k názoru druhého člověka.
 


Rozvoj čtenářské gramotnosti metodou storytelling

Určeno: učitelům 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času
Lektor: Mgr. Markéta Holá / MgA. Barbora Schneiderová
Cena: 600 Kč
Délka: 3 hod.
Termín konání: 15. 5. 2018 (10:00–13:00), 6. 6. 2018 (14:00–17:00)
Místo konání: Hálkova 2, Praha

Vzdělávací program zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti prostřednictvím metod a technik storytellingu – vyprávění příběhů.
Storytelling aktivně pracuje s literaturou a podněcuje zájem o ni. Napomáhá k vytvoření kladného vztahu ke knihám, pomáhá k vytvoření kontextu a hlubšímu pochopení textu.
Účastníci budou nejen teoreticky seznámeni s aktivitami, cvičeními a hrami pomáhajícími k rozvoji čtenářské gramotnosti, ale sami si všechna cvičení vyzkouší. Proto se seminář koná v komorním počtu účastníků, tak aby měl každý dostatečný prostor osvojit si představené techniky.

 

Učme (se) příběhem

Určeno: učitelům 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času
Lektor: Mgr. Markéta Holá / MgA. Barbora Schneiderová
Cena: 700 Kč
Délka: 4,5 hod.
Termín konání: 22. 5. 2018 (9:00–13:30), 4. 6.2018 (13:00–17:30)
Místo konání: Hálkova 2, Praha

Vyprávění je přirozeným vzdělávacím prostředkem. Příběhy nás mohou hodně naučit, aniž bychom si uvědomili, že se vlastně učíme. A stejné je to s jejich vyprávěním. Vzdělávací program je zaměřen na zapojení příběhů do každodenní práce s žáky. Osvojíte si základní metody disciplíny storytelling a jejího využití ve výuce.

Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři