Novinky

Končí dvouletý projekt rozvíjející respektující klima ve školách

Foto Klára Horáčková

S koncem školního roku  skončí dvouletá intenzivní spolupráce Variant s 8 pražskými základními a mateřskými školami a aktivními pedagogy z Prahy. V unikátní nabídce, kterou jsme přizpůsobovali potřebám konkrétních škol a pedagogů, jsme nabízeli vzdělávací akce a setkání kolegiálního sdílení, které rozvíjely respektující klima školy.

Do projektu se během 83 vzdělávacích akcí zapojilo celkem 225 pedagogických pracovníků, ze kterých 125 absolvovalo 40 hodin vzdělávání. Z toho 58 absolvovalo 50 a více hodin. Nabídka vzdělávacích aktivit byla pestrá a v jednotlivých školách se různila. Některé školy se více věnovaly práci s žáky s odlišným mateřským jazykem a zaváděním příkladů dobré praxe z Británie, jiné rozvíjely intenzivně metodu Filozofie pro děti, spolupráci školy s rodinou, Storytelling, nebo práci se s dětmi se SVP a ADHD, v neposlední řadě také kolegiální sdílení Wanda nebo Emoční sebeobranu pro učitele.

Speciální nabídkou projektu byly také kurzy Persona Doll – do pražských škol a školek tak přibylo 28 panenek s osobností, které dětem pomáhají bránit se nefér jednání a posilovat sebevědomí a identitu. Na zapojené školy také silně zapůsobila studijní cesta 9 pedagogů a zástupců vedení pražských škol  do britského Leicesteru, města, kde polovinu obyvatel tvoří imigranti. Čeští učitelé tu navštívili pět škol, na kterých se inspirovali, jak vnímat žáky s odlišným mateřským jazykem jako obohacení a ne jako problém, jak oceňovat pokrok jednotlivých žáků nebo jak prohloubit týmovou spolupráci v učitelském sboru. Na Základní škole Strossmayerovo náměstí v Praze už díky inspiraci z Velké Británie zavedli několik opatření. Dvakrát měsíčně probíhá setkání pedagogického sboru, na kterém učitelé sdílejí například nové metody práce. Škola se také pustila do tvorby jednoduchých piktografických manuálů pro nově příchozí žáky-cizince, jež jim usnadní adaptaci ve škole, a připravuje tzv. passport pro nové žáky, který shrne oblasti, v nichž potřebuje žák podporu.

Velmi si vážíme angažmá a aktivity pedagogů, kteří se snaží rozvíjet o otevřené prostředí a proinkluzivní klima ve škole a rozvíjí aktivity.

Projekt Rovnost a rozdílnost – Komplexní podpora pedagogů při zapojování principů multikulturní výchovy a inkluze do života školy, reg.č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000079, je hrazen z Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři