Novinky

Boření bariér, dezinformace nebo šetrný turismus - to jsou témata, která letos řešili studenti Světových škol

Foto Jana Plavec

V úterý 12. června proběhlo už poosmé předávání titulu Světová škola. Ten udělují organizace Člověk v tísni, ARPOK, ADRA a Multikulturní centrum Praha školám, které globální témata začleňují do výuky i do života školy a jejichž žáci se pod vedením učitelů snaží objevovat lokální problémy s širším přesahem a přispět k jejich řešení. Letos jej získalo 15 nových škol. Na workshopu, který předcházel samotnému předávání prestižního certifikátu, představili své projekty studenti a studentky z jednotlivých škol.

Problém vyčleňování handicapovaných ze společnosti jsme si vybrali proto, že mentálně postižené děti z Domova Raspenava ve frýdlantském výběžku zažívají od některých dětí posměšky,“ vysvětlila studentka Gymnázia Frýdlant Barbora Macháčková. Studenti uspořádali 13 workshopů, na kterých propojili lidi s různými handicapy s ostatními žáky a studenty, a zorganizovali také charitativní běh, jehož výtěžek věnovali domovu v Raspenavě. „Díky projektu jsem se naučila spoustu věcí – jak se chovat v přítomnosti nevidomého, jak se chovat k vodícímu psovi, ale velkou zkušeností byl podle jejich ohlasů i pro handicapované,“ shrnuje Barbora Macháčková.

Studenti pražského gymnázia Mensa se rozhodli přispět k většímu zapojení seniorů do společnosti a navázali spolupráci s Domovem sv. Karla Boromejského. „Uspořádali jsme dotazníkové šetření ohledně vyžití pro seniory v Řepích, a protože jsme zjistili, že tam moc možností není, vydali jsme se přímo za nimi,“ vysvětlil student David Míšek. V Domově uspořádali oslavu masopustu a další komunitní akce, se seniory vedli rozhovory a nakonec uspořádali vernisáž vlastních výtvarných děl, která byla určena i široké veřejnosti. „Snažili jsme se o vymýcení předsudků – seniorů vůči mladým, ale i opačně. Šlo nám i o to, abychom si uvědomili, že i my budeme jednou seniory,“ shrnula studenta Klára Kunertová.

Na Základní škole Mořkov se věnovali tématu zodpovědné spotřeby. Po exkurzi do Pohankového mlýna ve Frenštátě pod Radhoštěm a na Kozí farmu v Rožnově pod Radhoštěm založili žáci 6. třídy místní Semínkovnu, o kterou se pečlivě starají. „Měli jsme také projektové dny na téma fair-trade a problémy místních farmářů. U různých potravin jsme zkoumali, odkud se dováží,“ popsal Jakub Uhlíř. „Žáci se teď víc zajímají o obsah nákupních košíků a o lokální farmáře. A díky semínkovně, kterou lidé využívají, se nám podařilo posílit komunitní roli školy,“ shrnula dopad projektu pedagožka Lenka Kociánová.

Další školy se věnovaly široké paletě témat – od třídění odpadů a podporu zdravého životního stylu přes migraci, šetrný turismus až po dezinformace. Během odpolední části workshopu pak studenti i pedagogové sdíleli, co se díky školním projektům naučili, a jak  lépe integrovat globální témata do výuky i běžného chodu školy. Studenti nejčastěji zmiňovali zlepšení v týmové práci a v komunikaci, naučili se lépe plánovat, jednat s různými aktéry. Učitelé si pochvalovali lepší propojení a stmelování pedagogického týmu, ke kterému práce na školních projektech přispěla. Jedna ze škol zavede nový předmět Globální rozvojové vzdělávání, další se globální témata snaží více prosadit i propojováním výuky a volnočasových aktivit v družině nebo integrováním témat do odborných předmětů na středních školách.

Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři