Novinky

Středním školám nabízíme zapojení do projektu UBUNTU - škola demokratického občanství

Foto Varianty

Středním školám nabízíme zapojení do nového projektu „UBUNTU - škola demokratického občanství“, který je zaměřen na rozvoj a posilování kompetencí demokratického občana a demokratické kultury na školách.

Ubuntu je staré africké slovo, které znamená "Jsem tím, čím jsem, díky tomu, čím jsme všichni". Filozofie ubuntu v sobě skrývá základní myšlenky humanismu a vyjadřuje vztahy jedince a společnosti. Ubuntu lze přeložit jako lidský přístup jednoho k druhému a společnosti vůči jedinci.

Na základě dlouhodobé zkušenosti v oblasti podpory aktivního občanství mladých lidí vytváří vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni a Středisko ekologické výchovy SEVER vzdělávací programy určené žákům a učitelům středních škol. Cílem těchto programů je podpořit demokratickou kulturu na škole i demokratické hodnoty každého z nás.

V současné době hledáme partnerské školy, které by nám pomohly s tvorbou a zejména s ověřováním vzdělávacích programů. Učitelé i žáci zapojené školy by se v rámci spolupráce zúčastnili připravených seminářů a získané znalosti by následně využívali ve své praxi (učitelé) i ve svém mimoškolním životě (žáci). Součástí programu je i podpora kolegiální spolupráce mezi učiteli samými. 

Z každé školy se do projektu může zapojit 2-6 pedagogů a 20-30 žáků. Zapojení pedagogové budou za svou činnost v projektu finančně odměněni. Projekt trvá 2 a půl roku (září 2018 – únor 2021) a intenzita zapojení učitelů a žáků do projektu se průběžně proměňuje (viz příloha ke stažení). 

Další informace o projektu, jeho cílech a přínosech zapojení pro školu najdete v příloze.

Pokud máte zájem se s Vaší školou do projektu zapojit, kontakujte koordinátorku projektu Veroniku Ambrozyovou, telefon: 778 409 871, email: veronika.ambrozyova@clovekvtisni.cz. Přihlašování se zasláním motivačního dopisu je možné do 7.9. (více informací k přihlášení najdete v příloze).

 

Projekt je podpořen z OPVVV - Výzva Budování kapacit pro rozvoj škol II, PO 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Ke stažení
Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři