Novinky

Nabízíme nové kurzy pro asistenty pedagoga od září

Pracujete jako asistent pedagoga? Chcete zlepšit své kompetence a sdílet své zkušenosti s ostatními? Nabízíme vám několik kurzů pro asistenty pedagoga a školní asistenty, které pořádáme od září 2018.

Blended learningový kurz Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

Kurz je zaměřen na práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Kurz osvětlí příčiny a důsledky sociálního znevýhodnění pro vzdělávání dětí. Účastníci získají přehled o službách souvisejících s prací a péči o děti (OSPOD, sociální, spec. ped. a psychol. služby); rozvíjí kompetence AP ve zvládání obtížných situací spojených s chováním dětí, budou reflektovat vlastní práci, komunikaci a spolupráci s pedagogy.

Kurz spojuje výhody domácího studia formou e-learningu a prezenčních setkání v rozsahu 3 x 8 hodin a je vhodný pro asistenty pedagoga všech typů škol (MŠ, ZŠ a SŠ). Celkový rozsah je 50 hodin, akreditováno MŠMT, účastníci obdrží certifikát.

Kdy:

3 prezenční setkání: 10. 9., 4. 10. a 29. 10. 2018, 9:00–17:00 (Centrum Člověka v tísni - Langhans, Praha 1)
+ e-learningová část: 10. 9.  – 31. 10. 2018 - odkudkoliv

Hlásit se můžete do 4. 9. zde.

Podpůrná skupina pro asistenty pedagoga

Setkání podpůrné skupiny bude probíhat pod vedením zkušených lektorů v Praze, a to jedenkrát měsíčně na 2,5 hodiny. Účastníci budou mít možnost rozvíjet své kompetence pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a využít i další vzdělávání dle svých individuálních potřeb. Podmínkou zařazení do skupiny je: být zaměstnán jako asistent pedagoga a aktivní účast na setkáních. 

První setkání proběhne 10. září na Praze 2.

Hlásit se můžete do 5.9. zde.

Škola v přírodě pro asistenty pedagoga

Dvoudenní výjezd, kterého se účastní zkušení lektoři, umožňuje větší prostor pro sdílení zkušeností mezi asistenty pedagoga a také možnost věnovat se tématům, která vyžadují více času, jako je např. práce s emocemi.

Kdy:

21. - 22. 9. 2018

Kde:

Hotel Obecná škola, Svatý Jan pod Skalou

Hlaste se do 17.9. zde.

 

 

Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři