Novinky

Týden globálního vzdělávání v Česku již popáté

Zapojte se s vaší školou do Týdne globálního vzdělávání - celoevropské kampaně s dvacetiletou tradicí. V Česku se bude Týden globální vzdělávání, který letos připadá na 18. - 26. listopadu, konat už popáté. V letošním roce se zaměří na Udržitelná města a obce, v souladu s  jedenáctým Cílem udržitelného rozvoje. Podtitul pro Českou republiku zní: "Jednej lokálně, mysli globálně!" 

Zapojte se do Týdne globálního vzdělávání a uspořádejte se studenty veřejnou akci na téma "Jednej lokálně, mysli globálně!" Výchozím tématem jsou Udržitelná města a obce, zaměřit se můžete například na:

 • životní prostředí (šetrné zacházení s přírodními zdroji, zacházení s odpady, kvalita ovzduší)

 • ochrana kulturního dědictví

 • bezpečné a cenově dostupné bydlení

 • možnosti občanské participace na odpovědné správě měst

Školní akce mohou mít formát např. panelové diskuze, projekce s následnou debatou, výstavy, místního jarmarku nebo módní přehlídky. Pokud se rozhodnete zapojit do Týdne globálního vzdělávání, získáte od nás metodickou podporu při plánování akce a vaše škola získá prestiž zapojením do mezinárodní kampaně. 

Během Týdne globálního vzdělávání proběhnou po celé České republice přednášky, debaty, workshopy a další akce pořádané organizacemi ADRA, ARPOK, Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, Charita ČRINEX - SDA, NaZemi, SEVER a Varianty – Člověk v tísni sdruženými v Českém fóru pro rozvojovou spolupráci

Pokud máte zájem se do Týdne globální vzdělávání zapojit, kontaktujte prosím do 30.9. koordinátorku Kateřinu Sequensovou: katerina.sequensova@clovekvtisni.cz 

 

Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Lucie Kundra
lucie.kundra@clovekvtisni.cz
Tel: +420 775 871 539

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři