Novinky

Sbírka Lepší škola pro všechny vybrala téměř 10 miliónů korun

IMG_0077

Sbírka Lepší škola pro všechny, kterou vyhlašuje Člověk v tísni, finančně podporuje vzdělávání nejen dětí, ale i učitelů v České republice. Díky sbírce může Člověk v tísni pořádat doučování dětí ze sociálně slabších rodin, inspirovat studenty k řešení místních problémů nebo vzdělávat asistenty pedagoga. Navíc všechny dary přijaté do sbírky do poloviny října naši sponzoři zdvojnásobily. Celkem se tedy ve sbírce vybralo 9 386 840,-. Přečtěte si zkušenost asistentky Martiny, která se zúčastnila kurzu pro asistenty pedagoga, který byl zaměřen na práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí a zapojila se do podpůrné skupiny asistentů.

„Jako asistentka pedagoga pracuji třetím rokem. Asistuji studentce, která má slabozrakost jednoho oka a nevidomost druhého oka. Mým cílem je učit ji co největší samostatnosti, a připravit ji tak částečně ke vstupu na vysokou školu, na které už ze zákona nárok na asistenta pedagoga nemá,“ popisuje Martina. „Na naší škole jsem jediná asistentka pedagoga, chybí mi někdo na stejné pozici, s kým bych mohla svou práci sdílet a konzultovat. Proto jsem možnost účastnit se podpůrných skupin pro asistenty pedagoga s nadšením uvítala. Díky nim jsem si uvědomila vlastní chyby a nedostatky a získala inspiraci, jak problematické oblasti řešit,“ pochvaluje si Martina. Absolvovala také kurz zaměřený na nezraňující komunikaci ve škole. „Největší přínos vidím v tom, že se získané poznatky učím začlenit do praxe,“ zmiňuje.

Pro asistenty pedagoga jsme uspořádali také tři dvoudenní výjezdy. Během nich se věnovali tématům, která vyžadují více času, jako je například zvládání emocí.

Děkujeme všem, kdo Sbírku Lepší škola pro všechny podpořili. I díky vám může být lepší škola opravdu pro všechny!

Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři