Novinky

Přihlašte se na blended learningový kurz, který se věnuje cílům udržitelného rozvoje (SDGs)

Kurz Cílů udržitelného rozvoje (SDGs)

Zúčastněte se tříměsíčního blended-learningového kurzu pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ zaměřeného na témata Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Kurz bude probíhat od 15. března do 9. června 2019 a je určen především vyučujícím matematiky, občanské výchovy/základů společenských věd nebo českého jazyka. Blended-learningový kurz kombinuje online formu spolu s prezenčním setkáním, které proběhne 26. dubna – 28. dubna 2019 v Olomouci.

Čemu se bude kurz věnovat?

Kurz se věnuje především tématům SDGs, konkrétně pak klimatické změně, genderu, migraci a problematice vody. Kromě faktických informací si odnesete rady a tipy, jak pracovat s globálním rozvojovým vzděláváním (GRV) v konkrétních předmětech a aktivity na daná témata do matematiky, českého jazyka a občanské výchovy/základů společenských věd. Důraz je kladen i na mezipředmětové vazby s dalšími předměty, např. se zeměpisem/geografií. Prezenční setkání poskytne prostor pro sdílení zkušeností s výukou globálních témat v konkrétních předmětech a pro společnou tvorbu nových aktivit. Kromě toho získáte také cenné rady a tipy od pedagogů, kteří se dlouhodobě GRV věnují a kteří mají zkušenosti s tvorbou metodických materiálů do konkrétních předmětů. Součástí setkání bude také diskuse s expertem na globální témata a Cíle udržitelného rozvoje.

Každý účastník, který splní podmínky kurzu, obdrží publikaci „Když se řekne GRV: rámec globálního rozvojového vzdělávání“ a certifikát o absolvování kurzu od instituce akreditované MŠMT. Kromě toho si odnesete také vzorové lekce do vašich předmětů a zkušenost s tvorbou vlastních GRV materiálů.

Rozsah kurzu

Celý kurz je v rozsahu 60 vyučovacích hodin (15 hodin prezenčního setkání a 45 hodin samostudia). Pro získání certifikátu je nutné splnit jednotlivé fáze blended-learningu zakončených úkolem a min. 85% účast na prezenčním setkání.

Na blended-learningový kurz se můžete přihlašovat do 5. března 2019 prostřednictvím online formuláře zde.

V případě dotazů se obracejte na lenka.pankova@arpok.cz

Kurz je ZDARMA včetně ubytování a stravy na prezenčním setkání v Olomouci. Doprava není hrazena.

Ke stažení
Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři