Novinky

Titul Světová škola získalo 12 nových škol

cvt_summit_svetovych_skol_2019-9

Praha, 18. 6. 2019 – Den pro vodu, stop plastovým obalům, nebo férová snídaně. To je jen zlomek projektů, které uspořádali žáci a studenti 12 mateřských, základních a středních škol, které dnes získaly prestižní titul Světová škola díky tomu, že začleňují globální témata do výuky a života školy a žáci se pod vedením učitelů snaží řešit komunitní problémy. Počet českých škol, které titul nosí, tak stoupl na 96. Slavnostní předání certifikátu, který udělují společně organizace Člověk v tísni, ADRA, ARPOK a Multikulturní centrum Praha, proběhlo 18. června v rámci Summitu Světových škol v Centru současného umění DOX v Praze.

„Projekt se velmi vydařil a na akci přišlo hodně lidí. Myslím, že nejenom my jsme se něco nového naučili, ale i občané. Naučili jsme se, že po sobě máme uklízet a být k sobě ohleduplní. Na happening přijela kapela The Tap Tap, byl to koncert za 120.000 Kč a myslím si, že na jednu třídu to je fakt dobrý. Všem bych chtěl moc poděkovat už za to, že jen stáli u vchodu nebo se mnou moderovali. Taky si myslím, že to naší třídu stmelilo a teď fungujeme lépe,“ chválí si projekt Happening Za Jílové krásnější žák tamní 7. třídy. Cílem projektu bylo snížit nepříznivý dopad životního prostředí měst na jejich obyvatele, především pak věnovat pozornost kvalitě ovzduší a nakládání s komunálním i jiným odpadem.

Zapojené školy se však během svých celoročních aktivit věnovaly řadě témat. Nechybělo téma přebytečných plastů, odpovědná spotřeba, ale i například práva seniorů, nebo zachování vodních zdrojů. Právě poslednímu tématu se věnovali žáci na ZŠ a MŠ Pramínek v Brně a uspořádali akci s názvem Den pro vodu.

„Osobně jsem i přes náročnost koordinace některých akcí moc ráda, že jsme se do projektu zapojili. Do budoucna musíme ještě více zapracovat na společném plánování a kooperaci činností, nicméně už tento rok ukázal, že jsme toho schopni, akorát vše nepůjde hned na 100%. Světové škole jsem vděčná za spoustu podnětů, které v nás rozvířily bujnou fantazii a chuť akce prolínat mezipředmětově a napříč ročníky. Kéž by se nám to dařilo více a více do budoucna,“ říká o zapojení do Světové školy učitelka a školní koordinátorka projektu Markéta Hulánová. Žák třetí třídy Vojta popisuje, co mu projekt Den pro vodu přinesl: „Dozvěděl jsem se, jak je to kolem přehrady zaneřáděné. Uvědomil jsem si, že je to opravdu vážné i u nás a že jestli něco nezačneme dělat, příroda se nezotaví a umře spousta rostlin a zvířat.“

Vzbudit zájem žáků o lokální problémy s globálním přesahem je hlavní cíl Světové školy. „Projektové vyučování je aktivnější metoda, než aby žáci s učiteli o globálních tématech jenom mluvili, ale aby pro to také něco udělali, aby byla viditelná změna toho, co se jim třeba v jejich okolí nelíbí,“ říká koordinátorka projektu Kateřina Sobotková a dodává: „Školy se globálním tématům nejprve věnují ve výuce. To je fáze: uč se. Potom se ve druhé fázi, která je zaměřená na zjišťování, začnou zabývat, jak vybraný globální problém souvisí s jejich lokalitou. Pak se rozhodují, jak budou jednat: uspořádají zajímavou, přitažlivou akci, o kterou by měla zájem veřejnost a která přispěje ke zvyšování povědomí o problému a nastartuje tak změnu.“ 

Letos oceněné školy se do Světové školy zapojily s těmito projekty:

 1. Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Frýdek-Místek - Frýdek-Místek před 100 lety očima seniorů
 2. ZŠ a MŠ Pramínek, Brno – Den pro vodu
 3. Základní škola Jílové u Prahy - Happening Za Jílové krásnější
 4. Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž – Mise hliník
 5. Základní škola T. G. Masaryka Milovice - Stop plastovým obalům
 6. Gymnázium Brno, Elgartova - Migrace – mýty a realita
 7. Školka v lese, Prostor Plus, Kolín - Pojďme na to od lesa aneb s dětmi o odpadu a bezobalu
 8. SPgŠ a SZŠ svaté Anežky České, Odry - Swap shop
 9. MŠ a ZŠ Olomouc, Svatoplukova 11– Férová snídaně
 10. ZŠ Trojská, Praha – Jde to i jinak
 11. SOŠ obchodu a služeb Olomouc, Štursova 14 - Štursovka se učí - neplýtvat a pomáhat
 12. ZŠ Npor. Loma, Příbor – Co a z čeho pijeme: Běh pro vodu

Projekt Světová škola získal Záštitu Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři