Novinky

Asistenti pedagoga mají ve vzdělávání klíčovou roli

cvt_s_asistenty_k_lepsi_skole_2018-15

Asistenti a asistentky pedagoga hrají v českých školách nezastupitelnou roli při podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jejich počty rychle rostou a pro školy představuje obsazení těchto pozic kvalifi kovanými lidmi velkou výzvu. V září 2018 působilo na českých školách více než 21 tisíc asistentů a asistentek pedagoga. Řadě z nich chybí metodická podpora ze strany škol, někteří narážejí na problémy v komunikaci s učiteli nebo rodiči. Proto se věnujeme vzdělávání asistentů pedagoga a jejich metodické podpoře již od roku 2013. Nabízíme jim kurzy, podpůrné skupiny a v roce 2018 jsme poprvé uspořádali i úspěšnou konferenci S asistenty k lepší škole.

Podpůrné skupiny

 Podpůrné skupiny jsou prostorem, kde mohou asistenti pravidelně sdílet své zkušenosti a zároveň hledat pod odborným vedením řešení složitých situací. Mezi tématy se často objevuje spolupráce s pedagogy, s rodiči či jinými aktéry v síti služeb, kteří mohou pomoci při podpoře školního úspěchu dítěte. V rámci metodického vedení se pak nejen zvyšují profesní kompetence asistentů v oblasti komunikačních dovedností, ale prohlubuje se i vnímání kontextu situace dítěte, konkrétních potřeb celé rodiny a jejich naplňování. Příkladem může být řešení chování dítěte pojmenovávané zpočátku jako „je nevychovaný, rozmazlený, neposlouchá…, nevíme si rady, jak s ním jednat“. Komplexní vnímání situace dítěte zahrnuje mapování jeho rodinné historie, detekování potřeb dítěte i potřeb rodiny. Postupně dochází ke změně nazírání situace a toho, co nám dává dítě svými projevy najevo a jakým způsobem můžeme intervenovat v jeho prospěch.

Vzdělávání asistentů pedagoga

 Asistentům pedagoga nabízíme v programu Varianty zdarma i akreditované vzdělávací kurzy. Například blended learningový kurz v rozsahu 50 hodin se zaměřuje na práci asistentů se žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. Spojuje výhody domácího studia formou e-learningu a prezenčních setkání a je vhodný pro asistenty MŠ, ZŠ i SŠ. Kurz seznamuje účastníky s vlivy sociálního znevýhodnění na školní úspěšnost dětí, poskytuje přehled o možných řešeních této situace a přehled o kompetencích a rolích pracovníků návazných služeb, kteří mohou v konkrétní situaci spolupracovat (školská zařízení, sociální služby, orgán sociálně-právní ochrany dětí, psychologické a psychoterapeutické služby).

Konference S asistenty k lepší škole

„Byla to zatím nejlepší akce podobného typu, kterou jsem navštívila.“ To je jedna z mnoha pozitivních reakcí na první ročník konference S asistenty k lepší škole, která proběhla v listopadu v Centru současného umění DOX. Konference se věnovala odbornému rozvoji asistentů pedagoga i aktuálním problémům, na které asistenti a školy při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami narážejí. Na konferenci dorazilo celkem 169 zájemců, zúčastnit se mohli jak dopoledních debat, tak workshopů na aktuální témata, s kterými se asistenti běžně v práci potýkají

Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři