O Variantách

Vize Variant

Naší vizí je inkluzivní společnost a škola otevřená pro každého, která vede ke globální odpovědnosti a respektu k druhým. Chceme, aby školy vychovávaly otevřené, tolerantní a aktivní občany schopné kriticky vyhodnocovat informace a ovlivňovat dění kolem sebe. Hodnoty, ze kterých...

Historie

2001 Varianty zahajují svou činnost mediální kampaní Be Kind to Your Local Nazi, na kterou navazují zaváděním principů interkulturního vzdělávání do všech stupňů vzdělávacího systému. Impulsem k založení programu Varianty je zlepšení vztahů mezi menšinami a většinovou...

Kontakty

Tomáš Habart

Ředitel Variant, koordinátor inkluzivního vzdělávání
tomas.habart@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 810

Tomáš pracuje ve Variantách od roku 2008 jako projektový manažer, lektor a metodik. Je přesvědčen,...

Tereza Freidingerová

Zástupkyně ředitele, koordinátorka programu Migrace
tereza.freidingerova@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 848

Tereza se připojila k týmu Variant v roce 2013 jako projektová manažerka, analytička...

Chci dostávat novinky

Videa Fotogalerie

Co znamená pojem:

Kulturní změna?

Vzdělávací program společnosti
Člověk v tísni o.p.s.

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Jana Odstrčilová
jana.odstrcilova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 774 422 910

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohli učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

 • Active Citizens

  Program Active Citizens usiluje o posílení komunitního rozměru školy a aktivní zapojení studentů do řešení problémů v okolí školy. Silně v něm rezonují témata aktivního občanství a dobrovolnictví.

DonořiPartneři