Projekty

Dovedu to pochopit?

Projekt Dovedu to pochopit? (leden 2007 - prosinec 2008) vznikl v reakci na narůstající xenofobní a nacionalistické nálady v České republice a v Evropě vůbec. Mezi klíčové instituce, ve kterých se formují názory mladé generace na jednotlivá celospolečenská témata, patří bezpochyby školy. Proto vznikl projekt, jehož cílem bylo vytvořit nové výukové materiály, jež  moderním a pro studenty atraktivním způsobem zpracují aktuální společenská témata současného světa.

Projekt měl dvě fáze. V první fázi realizované během roku 2007 vznikl výukový materiál Dovedu to pochopit? zpracovávající pět témat multikulturní výchovy. Obsahem druhé části realizované v roce 2008 pak byla informační kampaň NEOnácek: Chcete ho? informující o společenské nebezpečnosti nárůstu aktivity pravicových extremistů a příprava výukového materiálu s názvem Dovedu to pochopit? - Hrozby neonacismu.

Rok 2008: Informační kampaň NEOnácek: Chcete ho? a výukový materiál Dovedu to pochopit? - Hrozby neonacismu

Kampaň NEOnácek: Chcete ho? byla zaměřená na informování veřejnosti o aktuální činnosti extrémně pravicových skupin na území České republiky a varování před hrozbami, které může pro společnost představovat jejich rostoucí popularita a veřejná podpora.

Hlavními výstupy veřejné části kampaně jsou dva krátké reklamní spoty (k vidění na internetu, v kinech a v televizních pořadech), píseň Jana Budaře s názevm Brožurka a videoklip k ní a happening Nedovedu pochopit (24. dubna 2008 v Roxy). Spoty představují jednotlivé neonacisty, jejich dovednosti a nabízejí možnost jejich adopce. Ukazují, že aktivita příznivců extrémní pravice může být na první pohled úsměvná, ale ve skutečnosti je pro společnost velmi nebezpečná. Před každým z nás je tak nastolena otázka „Chcete ho?“, která je součástí názvu celé kampaně. Spoty i vizuály odkazují na webovou stránku www.chceteho.cz, na které se schází aktuální články, tematické bulletiny (připravované organizací Tolerance a občanská společnost) a odborné texty věnované pravicovému extremismu.

Kampaň byla zaměřena hlavně na mladé lidi - studenty základních škol, středních odborných učilišť i ostatních typů středních škol, a proto využívala k jejich oslovení především videoklipy, spoty na internetu a v kinech apod.

Součástí projektu byly také vzdělávací aktivity pro školy (vzdělávací semináře, výukový materiál pro učitele, soutěž uměleckých škol a výstava studentských prací). Během roku 2008 vznikl nový výukový materiál nazvaný Dovedu to pochopit? - Hrozby neonacismu. Pro studenty a studentky pedagogických fakult VŠ připravili lektoři programu Varianty a přizvaní odborníci také jednodenní seminář s tématem neonacismus v České republice, kde jim byl představen i výukový materiál v podobě příručky a CD-ROMu pro učitele. Každý z účastníků semináře následně vedl minimálně pět seminářů na základních a středních školách, nebo středních odborných učilištích v celé republice. Během podzimu 2008 studenti realizovali celkem 75 těchto seminářů, kterých se zúčastnilo minimálně 2 200 studentů.

Výukový materiál Dovedu to pochopit? - Hrozby neonacismu byl vyroben v počtu 500 ks a objednat si jej mohou učitelé ze všech středních (popřípadě základních) škol v celé České republice.

Projekt byl hrazen z prostředků Evropské komise a Úřadu vlády ČR v rámci Vládní kampaně proti rasismu a xenofobii v roce 2008. 

Rok 2007: výukový materiál Dovedu to pochopit?

V první fázi projektu (2007) vznikl pilotní CD-ROM věnovaný tématu Holocaust. Tento CD-ROM obsahuje píseň kapely The Tchendos Nedovedu pochopit i s videoklipem, jehož autorem je Bořivoj Hořínek. Píseň tvoří úryvky z rozhovoru s paní Annou Hydrákovou- Kovanicovou, ženou, která přežila pobyt v několika koncentračních táborech. Záznam rozhovoru, který s ní vedl redaktor Radia 1 Jeroným Janíček v pořadu Zátiší, byl využit k vytvoření modelového semináře. Kromě programu tohoto semináře věnovaného tématům antisemitismus, holocaust a neonacistická scéna v České republice CD-ROM obsahuje ještě doprovodné texty o těchto tématech pro učitele a souhrn doporučené literatury a internetových odkazů.

Finální materiál projektu tvoří didaktická příručka a CD-ROM, která zpracovává čtyři další témata::

* život v ghettu
* migrace
* náboženská tolerance
* nesnášenlivost v hudbě


Příručka obsahuje programy modelových seminářů, texty s informacemi pro učitele, slovníčky základních pojmů a souhrn doporučené literatury a internetových odkazů. Na CD-ROMu jsou k dispozici audiovizuální materiály využitelné v seminářích (videoklipy, ukázky z rozhlasových pořadů) a všechny texty z příručky s aktivními internetovými odkazy.

Materiál umožní pedagogům a pedagožkám středních škol vyučovat o - na první pohled složitých tématech, jako tolerance k různým národům, kulturám a náboženstvím netradičním - atraktivním způsobem za využití různých metod interaktivní výuky.

Projekt byl hrazen z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Publikace
Další projekty

Globální rozvojové vzdělávání

Komiksová soutěž Bohouš a Dáša mění svět: Náš svět, naše svoboda, naše odpovědnost

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni vyhlašuje 9. ročník komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět pro žáky a studenty základních a středních škol. Letošním...

Interkulturní vzdělávání

Persona Dolls - Ohlédnutí, výměna a společně vstříc novým výzvám

V návaznosti na dlouholetou spolupráci Člověka v tísni a Kinderwelten (ISTA), která začala již v roce 2012, proběhne v rámci projektu vyhodnocení dosavadní spolupráce a její rozšíření....

Globální rozvojové vzdělávání

Světová škola

Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění...

Globální rozvojové vzdělávání

Komiksová soutěž Bohouš a Dáša mění svět: Co pro mne znamená demokracie?

Baví tě komiksy? Pálí tě, co se děje kolem nás? Máš konkrétní nápady, jak se mohou věci kolem tebe měnit? Zúčastni se naší komiksové soutěže! Vzdělávací program Varianty...

Globální rozvojové vzdělávání

UBUNTU – škola demokratického občanství

Hlavním cílem projektu UBUNTU je podpořit pedagogy a žáky středních škol v rozvoji kompetencí pro demokratickou kulturu, a to skrze vytvoření a ověření ucelených vzdělávacích programů...

Interkulturní vzdělávání

Schola cultura

V projektu Schola Cultura vytvoříme a zrealizujeme 40hodinový kurz, který pedagogy podpoří při uskutečnění koncepčních změn ve školách v souladu s modelem kompetencí pro...

Interkulturní vzdělávání

Persona Dolls – panenky s osobností

 „Práce s panenkou v dětech podporuje sounáležitost, účast, schopnost vyslechnout, zhodnotit a eventuálně navrhnout řešení či nalézt postoj k danému tématu. Podněcuje...

Inkluzivní vzdělávání

Inkluze do škol

Popis projektu: Projekt se zaměřuje na zvýšení proinkluzivnosti všech základních škol ve městě Děčín. A to prostřednictvím vzniku školních poradenských pracovišť na každé škole,...

Globální rozvojové vzdělávání

CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence

Projekt CIVIS zaměřuje svoji pozornost na rozvoj občanských a sociálních kompetencí, které směřují k sociálně a environmentálně odpovědnému chování žáků. Prostřednictvím společenství...

Inkluzivní vzdělávání

Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků

Cíl projektu Cílem projektu je zvyšování otevřenosti škol v oblasti inkluze. Projekt zlepšuje vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských institucí v oblasti inkluzivního...

Interkulturní vzdělávání

Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot

Projekt nabízí pedagogickým pracovníkům základních a středních škol podporu v zavádění principů multikulturní výchovy do života školy a posílení kompetencí při prevenci rizikového...

Globální rozvojové vzdělávání

Školy k světu

Můžou se globální a rozvojová témata stát běžnou součástí vyučovaných předmětů na českých školách? Mohla by se škola stát místem, kde jsou žáci a studenti konfrontováni s aktuálními...

Inkluzivní vzdělávání

K.O.Z.A. - Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace

Jaký problém projekt řeší? Jedním ze současných rizik, kterému v ČR čelíme, je zvyšování nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. Děti, které v České republice vyrůstají v sociálním...

Migrace

Média, migrace a trh práce – informování veřejnosti o integraci cizinců

Cílem projektu je zvýšit informovanost české veřejnosti o migraci a otázkách spojených s integrací migrantů ze třetích zemí, kteří do ČR přicházejí, a omezit jejich stereotypní a...

Inkluzivní vzdělávání

Lepší škola pro všechny

Díky veřejné sbírce Lepší škola pro všechny navazujema na výstupy předchozích projektů, zejména projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. Naším cílem je zvýšit...

Globální rozvojové vzdělávání

Filozofie pro děti

Přemýšlíte, jak učit poutavě o složitých tématech dnešního světa? Vyzkoušejte Filozofii pro děti. Filozofie pro děti (Philosophy for Children, zkráceně P4C) je pedagogická metoda, která...

Globální rozvojové vzdělávání

Bohouš a Dáša mění svět

Bohouš a Dáša jsou komiksoví hrdinové, kteří už 12 let provázejí české učitele a žáky aktuálními  tématy, jako je migrace, lidská práva nebo klimatické změny. V roce 2006 vydaly...

Migrace

National Integration Evaluation Mechanism (NIEM)

Do šestiletého mezinárodního výzkumného projektu NIEM, který je realizovaný v letech 2016-2021, je zapojeno celkem 15 evropských zemí a jeho lídrem je The Institute of Public Affairs z Polska....

Inkluzivní vzdělávání

Podporujeme asistenty pedagoga

Jeden milion sto čtyřicet tisíc korun! Přesně tolik vybrali fanoušci ke čtyřicetinám Leoše Mareše, který se rozhodl podpořit vzdělávání dětí s handikepem. Oblíbený moderátor vyzval...

Migrace

V4NIEM: Mechanismus hodnocení státních integračních politik zemí Visegrádu

V4NIEM projekt (Visegrad Countries National Integration Evaluation Mechanism), který je součástí širšího evropského projektu NIEM, se zaměřuje na dlouhodobé vyhodnocování efektivity státních...
Ukončené projekty

Interkulturní vzdělávání

Dialogem k respektu – Persona Dolls

Inkluzivní vzdělávání

Pojďte do školky!

Interkulturní vzdělávání

ENTENTÝKY

Globální rozvojové vzdělávání

Za změnou je učitel!

Globální rozvojové vzdělávání

Učíme světově

Globální rozvojové vzdělávání

Active Citizens

Interkulturní vzdělávání

Rozmanitost v MKV

Interkulturní vzdělávání

Respekt nebolí

Interkulturní vzdělávání

MKV jinak

Inkluzivní vzdělávání

Kvalitativní analýza testu SON-R

Globální rozvojové vzdělávání

Náš společný svět

Interkulturní vzdělávání

Jak na to ...

Interkulturní vzdělávání

Te na del o del!

Inkluzivní vzdělávání

Pojďte do školy

Globální rozvojové vzdělávání

Světová škola 2

Globální rozvojové vzdělávání

Náš společný svět (2009)

Inkluzivní vzdělávání

Na cestě …

Globální rozvojové vzdělávání

Akce pro Afriku

Inkluzivní vzdělávání

POLIS

Interkulturní vzdělávání

PeaceXchange

Globální rozvojové vzdělávání

Světová škola 2006

Interkulturní vzdělávání

Dovedu to pochopit?

Globální rozvojové vzdělávání

Rozvojový svět v českých školách

Interkulturní vzdělávání

Free2choose - Meze svobody

Interkulturní vzdělávání

Praktická podpora základních škol (OPRLZ)

Interkulturní vzdělávání

Semináře pro příslušníky Policie ČR

Globální rozvojové vzdělávání

Euromodel

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři