Projekty

Podporujeme asistenty pedagoga

Foto Klára Horáčková (2)

Jeden milion sto čtyřicet tisíc korun! Přesně tolik vybrali fanoušci ke čtyřicetinám Leoše Mareše, který se rozhodl podpořit vzdělávání dětí s handikepem. Oblíbený moderátor vyzval příznivce, aby přispěli na dobročinný projekt skrze portál SlavímeVelkoryse.cz. Posledních dvě stě tisíc, které zbývaly do milionu, poslal Leošův host z narozeninového večírku přímo z jeho mobilu.

Více o sbírce a narozeninové párty ZDE.

 

Kam šly vybrané peníze?

Leoš Mareš má sám dva syny a chtěl, aby vybrané peníze pomohly dětem, které neměly v životě tolik štěstí jako ty jeho. „Taky mi teď půjde syn do školy, takže moc dobře vím, kolik co stojí. A v jednu chvíli jsem si uvědomil, že pro mě to sice problém není, ale je spousta rodin, spousta znevýhodněných dětí, které prostě takové možnosti nemají. A těm je třeba pomoci,“  vysvětlil nám Leoš. Peníze se rozhodl věnovat na podporu asistentů pedagogů, kterých je na českých školách nedostatek.

Kurzy pro asistenty pedagoga

Díky daru Leoše Mareše jsme vyškolli 62 asistentů pedagoga. Asistenti absolvovali 50-hodinový kurz pro práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Kurz kombinuje 3 setkání a e-learningovou část. Účastníci kurzu zlepšili své kompetence ve zvládání různých situací spojených s chováním dětí, na kurzu také reflektovali vlastní práci, komunikaci a spolupráci s pedagogy. Dalších 41 asistentů pedagoga prošlo navazujícími vícedenními kurzy.

 

Podpůrné skupiny pro asistenty pedagoga

Realizovali jsme pravidelná setkávání podpůrných skupin, v nich asistenti pedagoga mohli sdílet své zkušenosti a diskutovat problémech, na které během své práce narážejí. Proběhly dva cykly podpůrných skupin, celkem se jich účastnilo 36 asistentů pedagoga.

 

Online knihovna

Pro potřeby podpory asistentů jsme vytvořili vzdělávací on-line knihovnu metodických, didaktických a dalších materiálů. V knihovně je možné vyhledávat materiály podle klíčových slov a všechny publikace lze zdarma stáhnout. Knihovna je dostupná na adrese: http://knihovna.varianty.cz

 

Jak pracujeme s asistenty pedagoga a proč potřebují podporu?

Program Varianty má zkušenosti se vzděláváním a metodickou podporou asistentů pedagoga. Tato pozice se od září 2016 stává zákonným podpůrným opatřením dle novely školského zákona

V průběhu minulých dvou let jsme vyškolili 310 asistentů pedagoga v dlouhodobých akreditovaných kurzech určených přímo pro asistenty pedagoga. V průběhu projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání (realizovaného společně s Univerzitou Palackého v Olomouci 2013 - 2015) jsme vytvořili návrh Standardu práce AP, metodiky práce AP a ověřili metodické vedení asistentů pedagoga. Ve 4 krajích bylo zapojeno 40 škol a individuálně bylo po dobu 12 měsíců metodicky podpořeno 40 asistentů. Metodiky práce pro asistenty ověřovali asistenti ze 40 škol ve 13 krajích.

Během ověřování metodiky podpory asistentů jsme pracovali také s Markétou, která pracuje 3 roky jako asistentka. Markéta neměla školou vymezenou svou pracovní činnost a postupně se stala děvčetem „pro všechno“. Měla na starosti ostatní asistentky a od vedení školy dostala pokyn: „Dělejte si, co chcete a na čem se domluvíte s jednotlivými vyučujícími.“

Asistentky si připadaly jako levné pracovní síly na suplování bez nároku na přiměřenou odměnu. Cituji Markétu: „Na odměny pro AP přece nejsou peníze a z peněz pro učitele nic dostat nemůžeme, nebylo by to jak vykázat.“ Téma komunikace je nejčastěji zmiňovaným problémem u většiny asistentů pedagoga.

Markéta a její kolegyně uvažovaly o odchodu ze školy. Díky kurzům a metodické podpoře zůstali ve škole a dále učí. Nalézt další sílu k práci na takto exponovaném místě není jednoduché. Markéta sama uvádí:“ Nechci být jen negativní, takže těch pár hodin, co strávím náhodou se „svými dětmi“ a jejich skvělou třídní učitelkou, mě neuvěřitelně nabíjí a každá jejich dobrá známka, úsměv, když něco pochopí či „Díky za pomoc, paní učitelko!“ za to vážně stojí! V práci a uvědomění toho, jak by věci mohly být, mi pomohl hlavně Standard práce AP. Vím, kam se podívat, kdybych se chtěla vůči vedení školy nějak vymezit.“

 

Děkujeme Leoši Marešovi, jeho přátelům a příznivcům, díky jejichž velkorysé finanční podpoře můžeme projekt na podporu asistentů pedagoga realizovat.

 

Novinky
Kurzy
Akce
Články a tz
Další projekty

Globální rozvojové vzdělávání

Komiksová soutěž Bohouš a Dáša mění svět: Náš svět, naše svoboda, naše odpovědnost

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni vyhlašuje 9. ročník komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět pro žáky a studenty základních a středních škol. Letošním...

Interkulturní vzdělávání

Persona Dolls - Ohlédnutí, výměna a společně vstříc novým výzvám

V návaznosti na dlouholetou spolupráci Člověka v tísni a Kinderwelten (ISTA), která začala již v roce 2012, proběhne v rámci projektu vyhodnocení dosavadní spolupráce a její rozšíření....

Globální rozvojové vzdělávání

Světová škola

Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění...

Globální rozvojové vzdělávání

Komiksová soutěž Bohouš a Dáša mění svět: Co pro mne znamená demokracie?

Baví tě komiksy? Pálí tě, co se děje kolem nás? Máš konkrétní nápady, jak se mohou věci kolem tebe měnit? Zúčastni se naší komiksové soutěže! Vzdělávací program Varianty...

Globální rozvojové vzdělávání

UBUNTU – škola demokratického občanství

Hlavním cílem projektu UBUNTU je podpořit pedagogy a žáky středních škol v rozvoji kompetencí pro demokratickou kulturu, a to skrze vytvoření a ověření ucelených vzdělávacích programů...

Interkulturní vzdělávání

Schola cultura

V projektu Schola Cultura vytvoříme a zrealizujeme 40hodinový kurz, který pedagogy podpoří při uskutečnění koncepčních změn ve školách v souladu s modelem kompetencí pro...

Interkulturní vzdělávání

Persona Dolls – panenky s osobností

 „Práce s panenkou v dětech podporuje sounáležitost, účast, schopnost vyslechnout, zhodnotit a eventuálně navrhnout řešení či nalézt postoj k danému tématu. Podněcuje...

Inkluzivní vzdělávání

Inkluze do škol

Popis projektu: Projekt se zaměřuje na zvýšení proinkluzivnosti všech základních škol ve městě Děčín. A to prostřednictvím vzniku školních poradenských pracovišť na každé škole,...

Globální rozvojové vzdělávání

CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence

Projekt CIVIS zaměřuje svoji pozornost na rozvoj občanských a sociálních kompetencí, které směřují k sociálně a environmentálně odpovědnému chování žáků. Prostřednictvím společenství...

Inkluzivní vzdělávání

Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků

Cíl projektu Cílem projektu je zvyšování otevřenosti škol v oblasti inkluze. Projekt zlepšuje vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských institucí v oblasti inkluzivního...

Interkulturní vzdělávání

Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot

Projekt nabízí pedagogickým pracovníkům základních a středních škol podporu v zavádění principů multikulturní výchovy do života školy a posílení kompetencí při prevenci rizikového...

Globální rozvojové vzdělávání

Školy k světu

Můžou se globální a rozvojová témata stát běžnou součástí vyučovaných předmětů na českých školách? Mohla by se škola stát místem, kde jsou žáci a studenti konfrontováni s aktuálními...

Inkluzivní vzdělávání

K.O.Z.A. - Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace

Jaký problém projekt řeší? Jedním ze současných rizik, kterému v ČR čelíme, je zvyšování nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. Děti, které v České republice vyrůstají v sociálním...

Migrace

Média, migrace a trh práce – informování veřejnosti o integraci cizinců

Cílem projektu je zvýšit informovanost české veřejnosti o migraci a otázkách spojených s integrací migrantů ze třetích zemí, kteří do ČR přicházejí, a omezit jejich stereotypní a...

Inkluzivní vzdělávání

Lepší škola pro všechny

Díky veřejné sbírce Lepší škola pro všechny navazujema na výstupy předchozích projektů, zejména projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. Naším cílem je zvýšit...

Globální rozvojové vzdělávání

Filozofie pro děti

Přemýšlíte, jak učit poutavě o složitých tématech dnešního světa? Vyzkoušejte Filozofii pro děti. Filozofie pro děti (Philosophy for Children, zkráceně P4C) je pedagogická metoda, která...

Globální rozvojové vzdělávání

Bohouš a Dáša mění svět

Bohouš a Dáša jsou komiksoví hrdinové, kteří už 12 let provázejí české učitele a žáky aktuálními  tématy, jako je migrace, lidská práva nebo klimatické změny. V roce 2006 vydaly...

Migrace

National Integration Evaluation Mechanism (NIEM)

Do šestiletého mezinárodního výzkumného projektu NIEM, který je realizovaný v letech 2016-2021, je zapojeno celkem 15 evropských zemí a jeho lídrem je The Institute of Public Affairs z Polska....

Inkluzivní vzdělávání

Podporujeme asistenty pedagoga

Jeden milion sto čtyřicet tisíc korun! Přesně tolik vybrali fanoušci ke čtyřicetinám Leoše Mareše, který se rozhodl podpořit vzdělávání dětí s handikepem. Oblíbený moderátor vyzval...

Migrace

V4NIEM: Mechanismus hodnocení státních integračních politik zemí Visegrádu

V4NIEM projekt (Visegrad Countries National Integration Evaluation Mechanism), který je součástí širšího evropského projektu NIEM, se zaměřuje na dlouhodobé vyhodnocování efektivity státních...
Ukončené projekty

Interkulturní vzdělávání

Dialogem k respektu – Persona Dolls

Inkluzivní vzdělávání

Pojďte do školky!

Interkulturní vzdělávání

ENTENTÝKY

Globální rozvojové vzdělávání

Za změnou je učitel!

Globální rozvojové vzdělávání

Učíme světově

Globální rozvojové vzdělávání

Active Citizens

Interkulturní vzdělávání

Rozmanitost v MKV

Interkulturní vzdělávání

Respekt nebolí

Interkulturní vzdělávání

MKV jinak

Inkluzivní vzdělávání

Kvalitativní analýza testu SON-R

Globální rozvojové vzdělávání

Náš společný svět

Interkulturní vzdělávání

Jak na to ...

Interkulturní vzdělávání

Te na del o del!

Inkluzivní vzdělávání

Pojďte do školy

Globální rozvojové vzdělávání

Světová škola 2

Globální rozvojové vzdělávání

Náš společný svět (2009)

Inkluzivní vzdělávání

Na cestě …

Globální rozvojové vzdělávání

Akce pro Afriku

Inkluzivní vzdělávání

POLIS

Interkulturní vzdělávání

PeaceXchange

Globální rozvojové vzdělávání

Světová škola 2006

Interkulturní vzdělávání

Dovedu to pochopit?

Globální rozvojové vzdělávání

Rozvojový svět v českých školách

Interkulturní vzdělávání

Free2choose - Meze svobody

Interkulturní vzdělávání

Praktická podpora základních škol (OPRLZ)

Interkulturní vzdělávání

Semináře pro příslušníky Policie ČR

Globální rozvojové vzdělávání

Euromodel

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři