Videa

Dobrá škola 21. století

V prosinci 2012 se v prostorách gymnázia a základní školy Open Gate Boarding School v Babicích uskutečnilo setkání Dobrá škola 21. století. Akce se konala u příležitosti 10ti let existence vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni a zúčastnilo se jí více než 140 pedagogů, zástupců vedení škol, neziskových organizací, odborníků v oblasti vzdělávání a také vybraných studentů. Cílem setkání bylo představení a sdílení zajímavých školních projektů a aktivit, které pomáhají utvářet příznivé klima na českých školách, rozvíjejí potřebné znalosti a kompetence žáků a které se snaží být otevřené všem žákům bez rozdílu. Součástí setkání byla i panelová diskuse na téma Dobrá škola 21. století, v rámci níž vystoupili se svými příspěvky Jindřich Kitzberger, ředitel soukromé ZŠ Škola hrou a bývalý náměstek ministra školství, Jana Straková z Ústavu výzkumu a rozvoje ve vzdělávání UK, Jarmila Bílkovská z České školní inspekce, Bohumil Zmrzlík - ředitel ZŠ Mendelova v Karviné a Petr Chára, zástupce ředitele gymnázia a ZŠ Open Gate Boarding School.

Další Videa
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři