Fotogalerie

Konference Global Schools: Jak připravit děti na výzvy současného světa?

Autor: Tomáš Princ

Ve středu 28. února proběha v Dolních Vítkovicích - Velkém Světě techniky v Ostravě konference Global Schools: Jak připravit děti na výzvy současného světa?

Během dopoledne vystoupili se svými příspěvky Pavel Nováček, vedoucí Katedry rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého v Olomouci, a Jason Buckley, britský lektor pedagogické metody Filozofie pro děti. V panelové diskusi se tématu výzev současného světa a jak na ně připravit děti ve vzdělávání věnovali školní psycholožka Kateřina Lerchová, Daniel Franc (Google), Zbyněk Machetanz (ZŠ Příbor), Markéta Pastorová (Národní institut dalšího vzdělávání) a Tomáš Vokáč (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu v ČR). Veronika Endrštová z programu Varianty představila projekt Global Schools: Svět ve výuce, v rámci něhož se konferene konala, a do kterého je zapojeno deset škol z Moravskoslezského kraje věnujících se začleňování globálních témat do výuky a života školy.

Odpoledne proběhly workshopy k tématům Učíme se příběhem aneb Global Storylines, Filozofie pro děti, Cesta plyšového koníka aneb Globální témata ve výuce a Menu pro změnu.

Další fotogalerie
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři