Kurzy

Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

Kurz je akreditován MŠMT

Kurz je určen pro asistenty pedagoga na mateřských, základních a středních školách pracujících s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Cíle kurzu

 • Účastníci získají kompetence pro zařazování obsahů, principů a metod práce s dětmi se sociálním znevýhondněním na základních školách, případně na gymnáziích a středních odborných školách.
 • Orientují se v pomůckách potřebných pro nápravy specifických poruch učení a chování.
 • Posílí své kompetence ve zvládání obtížných situací spojených s chováním dětí.
 • Dokáží reflektovat vlastní práci/činnosti, komunikovat a spolupracovat s pedagogy.
 • Sebezkušenostní část umožní pedagogům nacvičit si strategie řešení obtížných situací v práci asistenta pedagoga.
 • Účastníci budou chápat příčiny a důsledky sociálního znevýhodnění pro vzdělávání dětí.
 • Získají přehled o službách souvisejících s prací a péči o děti (OSPOD, sociální služby obecně).

Cílová skupina

Kurz je určen pro asistenty pedagoga v mateřských, základních a středních školách.

 

Obsah kurzu

1. Prezenční setkání  (8 vyučovacích hodin)

 • Komunikace (sebezkušenostní dílna)
 • Spolupráce s pedagogem (sebezkušenostní dílna).

E-learning 1. část (14 hodin)

 • Legislativa týkající se AP
 • Sociálně pedagogické minimum, práce se skupinou/ práce se třídou
 • Chování a projevy dětí a SPUCH
 • IVP a praktická aplikace pro AP
 • Obtíže s rozvojem čtení, psaní, matematických kompetencí a jejich nápravy, pomůcky pro rozvoj trivia

2. Prezenční setkání  (8 vyučovacích hodin)

 • Krokování IVP
 • Práce se skupinou a sociometrie
 • Reakce AP v obtížných situacích při práci s dítětem (sebezkušenostní dílna)

E-learning 2. Část (12 hodin)

 • Sociálně právní minimum pro AP (OSPOD, PPP, SPC apod.)
 • Sociální zázemí dětí a jeho důsledky ve vzdělávání
 • Spolupráce pedagog a AP, metodika práce AP s dětmi se SZN
 • Zásady spolupráce a komunikace s rodinou a komunitou dítěte
 • Case management – případová práce s rodinou, intervence v rodinném prostředí, spolupráce se sociálními službami apod.
 • Obtížné situace v práci s AP, psychohygiena a seberozvoj

3. Prezenční setkání  (8 vyučovacích hodin)

 • Kasuistický seminář
 • Sdílení zkušeností z praxe účastníků

 

Časová dotace

50 hodin 

Lektoři

Mgr. Jaroslava Budíková učila na ZŠ i PŠ, je také externí vyučující na PedF UK. Působí  v  pedagogicko-psychologické poradně. Absolvovala  četné výcviky v oblasti psychoterapie (SUR, psychosyntéza).  Lektorka RWCT, programu  J. Prekopové – Škola lásky v rodině a  programu  Jdeme společně. Dlouhá léta působila jako  místopředsedkyně  v organizaci Dys-centrum  Praha. Spoluautorka knihy - Je vaše dítě připraveno do školy? Individuálně vzdělávací plán, pracovní sešity pro rodiče dětí s ADHD nakl. RAABE.

Mgr. Simona Pekárková je psycholožka, speciální pedagožka, terapeutka. Dlouhodobě se věnuje problematice dětí  se speciálními vzdělávacími potřebami. Realizovala a vedla vrstevnické  programy zaměřené na řešení závažných potíží v kolektivech. Pracovala ve školských poradenských zařízení (SPC, PPP). Realizovala  a spolupodílela se na projektech  zaměřených na podporu dětí s SVP ve školách, jejich rodin a na podporu pedagogů. Dlouhodobě pracuje s rodinami, které se ocitnou v tíživé životní situaci. Lektoruje semináře, tematické vzdělávací přednášky a workshopy pro pedagogické pracovníky.

Mgr. et Mgr. Martina Švandová, Ph.D. se dlouhodobě zaměřuje na problematiku speciálních vzdělávacích potřeb žáků, a to jako psycholog a speciální pedagog ve školských poradenských zařízeních. Podílela se rovněž na realizaci několika projektů zacílených na další vzdělávání pedagogických pracovníků a rozvoj pedagogických sborů škol. V současné době se věnuje psychologické diagnostice dětí a dospělých, reedukaci specifických poruch učení a lektorování.

PhDr. Zdenko Matula absolvoval jednooborové studium psychologie na Univerzitě J. A. Komenského v Bratislavě. Je certifikovaným brain based koučem v oblasti individuálního i týmového koučingu (Results System Coaching). Má dlouholeté zkušenosti z oblasti praktické aplikace skupinově dynamických přístupů v různých oblastech. Zaměřuje se zejména na mezilidskou komunikaci, týmovou práci a efektivní vedení, motivování lidí a praktické využívání poznatků o fungování mozku ve vzdělávacích a poradenských programech.Podílí se na vzdělávání a rozvoji dovedností pedagogických pracovníků základních a středních škol v rámci spolupráce s občanskými sdruženími.

 

Tento kurz Vám můžeme nabídnout zdarma v rámci sbírky Lepší škola pro všechny.
 
V případě zájmu o realizaci kurzu kontaktujte koordinátorku Kateřinu Dvořákovou: katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel.: +420 603 150 465
 
Aktuální otevřené kurzy
Kurzy na objednávku
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři