Metodické listy

Rozvoj v diamantovém impériu

Autor: Petra Skalická, Bohouš a Dáša za lidská práva

Aktivita vedoucí studenty k zamyšlení nad povahou rozvoje.

Čas

75 minut

Potřeby, pomůcky

kopie textu rozstříhaného na 5 částí pro každého studenta, tabule nebo flipchart

Cíle

Studenti použijí klíčová slova pro napsání krátkého příběhu.
Studenti na základě přečteného textu dokážou předvídat jeho pokračování.
Studenti najdou souvislosti mezi rozvojem a naplňováním či porušováním lidských práv.

Popis, postup

20 min
• Zadejte studentům 5 klíčových slov: lovec, diamanty, rezervace, budoucnost, vláda. Jejich úkolem je napsat krátký příběh, ve kterém bude použito všech 5 klíčových slov v libovolném tvaru. Příběh by měl mít strukturu úvod – vyvrcholení – závěr.
• Vyzvěte studenty, aby sdíleli svoje příběhy ve dvojicích. Poté vyzvěte dobrovolníky (přibližně 3), ať přečtou svůj příběh celé skupině.


45 min
Čtení textu s předvídáním – Rozdejte studentům text rozstříhaný na 5 částí. Nejprve si všichni přečtou první část textu. Po přečtení prvního odstavce vyplní první řádek v předložené tabulce s výjimkou posledního sloupce („Co se skutečně stalo?“). Poté diskutují v celé skupině – shrnou, co se událo, a předvídají další pokračování. Pokračují ve čtení druhé části textu. Po přečtení nejprve vyplní poslední políčko z prvního řádku („Co se skutečně stalo?“) a dále předvídají, co se bude dít – vyplní ve druhém řádku políčka „Co se bude dál podle vás dít?“ a „Proč se tak domníváte?“. Pokračují stejným způsobem ve čtení dalších částí textu.
• Po přečtení celého textu se studenty diskutujte, zda se jejich původní příběh podobal skutečnému příběhu, popř. v čem se podobal nebo lišil.


10 min
• Nechte studenty zamyslet se nad souvislostmi mezi rozvojem a lidskými právy. Při společné diskusi zapisujte do T-grafu do jednoho sloupce přínosy rozvojových intervencí pro naplňování lidských práv příjemců pomoci a do druhého sloupce zaznamenejte všechna rizika porušování lidských práv, která s sebou může rozvoj nést.


Tabulka pro čtení s předvídáním:

 

Část textu
Co se bude dál podle vás dít?
Proč se tak domníváte?
Co se skutečně stalo?
1.
 
 
 
2.
 
 
 
3.
 
 
 
4.
 
 
 

 

Text:
1.
Sanové z pouště Kalahari jsou nejstarším národem jihu Afriky. Dnes už jich v celém regionu naleznete jen sto tisíc, z toho polovinu v Botswaně. Náleží k různým kmenům, které se mezi sebou nedorozumí, společné jsou jejich jazykům pouze mlaskavky. Lépe jsou známí pod urážlivě znějícím názvem „Křováci“ („Bushmen“), název „Sanové“ znamená "jiní" či "ti, kdo nemají dobytek".
Zákon o národním parku Kalahari, který pro tehdejší protektorát Bečuánsko sepsali v 60. letech Britové, zaručoval Sanům živobytí v sousedství zeber, antilop, žiraf a lvů. "Děti Kalahari" dostaly záruku, že mohou v zemi svých předků žít tradičním způsobem - lukem a šípem lovit divokou zvěř, sbírat kořeny a byliny, které skrývají zásoby nedostatkové vody a zároveň slouží jako bohatě vybavené přírodní lékárny. Vláda do rozptýlených osad dovážela vodu a potravinovou pomoc, postavila kliniky a školy. Donedávna se jim dařilo vzdorovat a uchovat si tradiční zvyky, dnes však vyvstává další problém: pod kalaharským pískem jsou diamanty.


2.
"Těžba diamantů uvnitř rezervace v současnosti neprobíhá a neplánuje se ani do budoucna," říká botswanský prezident Festus Mogae. Přesto v roce 1997 nařídila vláda rychle se rozvíjející země vystěhování Křováků z Kalahari, údajně kvůli obnově rezervace. Lovci vyměnili luk a šíp za kovové pasti, oštěpy a někdy prý i pušky a honem nasedli na rychlé koně. "Nezávislý výzkum z roku 1985 ukázal, že obyvatelé kalaharské rezervace z velké části rezignovali na život lovců a sběračů. Při lovu někdy zabili celá stáda a naporcované maso potom prodávali lidem přicházejícím zvenčí. Je zřejmé, že takový životní styl není slučitelný s udržitelným užíváním divočiny národního parku," tvrdí B. Chingapane z botswanského ministerstva zahraničí.
New Xade, osamělá osada na okraji jihoafrické pouště Kalahari v Botswaně. Nejbližší lidské sídlo odsud leží přes sto kilometrů cesty placatou křovinatou krajinou. New Xade je pouštním městečkem narýsovaným podle pravítka na psacím stole. Rovnoběžné silnice lemují cihlová klinika, barevné dětské hřiště a nová škola. Úhledné sériové domky vypadají jako ze stavebnice, na střechách září solární panely a klimatizace. Opodál leží desítky stejně velkých parcel zastavěných slaměnými chýšemi.
New Xade vystavěla botswanská vláda proto, aby sem přemístila Sany z jejich dosavadního domova. Oficiálním důvodem přesídlení byla snaha demokratické botswanské vlády dopřát výdobytky moderního světa i dosud geograficky i sociálně odstrčené menšině. Druhým zmiňovaným důvodem pak byl strach úřadů, aby Sanové při svém loveckém způsobu života nezničili část rezervace.

2.

3.
Školy, domky, silnice, dobytek, moderní klinika, voda, elektřina, dokonce i nově zavedené důchody - tím vším vláda lákala "děti Kalahari" k přesídlení. A většina z nich slyšela a šla. Mnozí se však zdráhali, a tak vláda v Gaborone kromě cukru přichystala i bič. Zajišťování veřejných služeb v roztroušených osadách se prý neúnosně prodražuje, proto s nimi v budoucnu obyvatelé národního parku nemohou počítat - již žádné vzdělání, zdravotní péče ani potravinová pomoc.
Poslední z původních dvou tisíc Sanů donutilo v roce 2002 k odchodu ukončení dovozu vody, který stát po desetiletí zajišťoval. Z jejich dávných domovů je odvezly vládní náklaďáky. Vláda tvrdí, že se po dlouhém přemlouvání všichni přestěhovali dobrovolně. Podle Sanů jim policisté vyhrožovali násilím.
Situaci ve vesnici popisuje redaktor BBC John Simpson: "V hospodě v New Xade jsem viděl potácející se Křováky. Od časného rána pijí pivo za směšně nízké ceny. Prostituce je tu běžná a šíří se pohlavní nemoci. To v Kalahari neznali." Hlavní problémy v New Xade jsou podvýživa, tuberkulóza a AIDS. Přesídlenci jsou většinou negramotní. Vláda poskytuje bezplatné vzdělání v tswanštině a angličtině, jimž děti Křováků nerozumí. Lidé stojí fronty na podporu v době sucha a na program ‚jídlo za práci‘. Zdravotní péče a jídlo pro sirotky po obětech AIDS jsou zdarma.
"Všechny hezké domky patří vládním zaměstnancům, učitelům, policistům, sestřičkám. My žijeme pořád v těch chýších, i když nám slibovali domy. A silnice sem taky pořád nevede a mezi policisty nebo učiteli není nikdo z nás. Tohle má být ten rozvoj?" rozohňuje se před obchodem v New Xade mladý Jumanda Gakelebone, mluvčí First People of the Kalahari (FPK). "Vláda prostě lhala. Lidem se tady nelíbí a chtějí zpátky do svého domova. Ten je základem naší víry, naší identity, prostě všeho. Vláda tu provádí kulturní genocidu."

4.
Vláda ale nesouhlasí: " Přesídlení se nelíbí jen několika jedincům, což je v demokracii normální. Nějaká menšina bude vždycky nesouhlasit s potřebami a zájmy většiny. A většina obyvatel nových osad by potvrdila skutečnost, že životní podmínky tu jsou mnohem lepší, než bývaly kdysi v kalaharské rezervaci," reaguje na Jumandovy výtky e-mailové stanovisko ministerstva zahraničí.
First People se přesto rozhodli vládu žalovat a u nezávislého soudu podstoupit boj za právo na domov. S podporou západních nevládních organizací rozpoutali soudní řízení s tím, že jejich přesídlení bylo nezákonné a protiústavní. Britská organizace Surfoval International v kampani ve prospěch romantizované tradiční "křovácké" kultury využila mediální potenciál "krvavých diamantů". Varovala, že pokud se Sanové nebudou moci vrátit na půdu svých předků, tak zanikne jejich jedinečný způsob života a mnozí z nich zemřou.
Takhle z toho všeho nakonec byli botswanští politici a úředníci v šoku - chtějí pomoci chudákům vybřednout z bídy, postavili jim nové městečko a posílají jejich děti do škol, přesto Sanové z celé země podpořili protivládní žalobu a kritika se ozývá z celého světa. Uprostřed problematického kontinentu se nějaká vláda bez zahraniční pomoci snaží pomoci nejchudším a svět na ni plive. Botswanští představitelé a většina tamních občanů, kteří se na "Křováky" dívají asi podobně jako Češi na Romy, to prostě nemohli pochopit.

5.
Soudní řízení po dlouhém a emocemi nabitém souboji nakonec loni v prosinci přiřklo Sanům právo na návrat do kalaharského parku. Soud dal v poměru dvě ku jedné Sanům za pravdu v tom, že byli zbaveni domova "donucením, nesprávně a bez svého souhlasu". I strážci parku se podle soudu chovali protiústavně, když nechtěli některé "Křováky" pustit zpět na půdu předků.
Velké vítězství se však možná stane triumfem Pyrrhovým. Dva ze tří soudců totiž rozhodli, že stát není povinen zajistit vracejícím se Sanům veřejné služby, a navíc se i oni budou muset řídit botswanskými zákony o národních parcích. Děti navrátilců tedy nebudou mít poblíž bydliště školy, vláda zřejmě neobnoví dovozy vody a pro důchody se bude starší generace muset každý měsíc nějak dopravit desítky kilometrů do New Xade. Život v kalaharské rezervaci už nebude, čím býval. Strážci národního parku budou nejen bránit pytlačení, ale i snahám Sanů vzít si s sebou zpět svá dříve tolerovaná domácí zvířata.
"Někteří Evropané by rádi, aby se Sanové zastavili. Aby zůstali v nějaké romantizované minulosti jako živé muzeum, ale rozvoj se nedá zastavit. Vláda se jim v tom snaží pomoct a mladá generace chce jít do měst a žít tak jako vy. V tom jim nikdo nemůže bránit. Jen ta modernizace musí být kulturně citlivá a o to se tady snažíme," říká Mieke Käss, Nizozemka žijící mezi Sany již dvacet let, která v osadě D'Kar, 150 kilometrů od New Xade, spravuje muzeum o kultuře "Křováků". Mladí Sanové hledají své místo ve světě 21. století. Nechtějí zůstat stát na jeho prahu jako generace rodičů a prarodičů - jen s lahví vodky v kapse secondhandových kalhot. Chtějí jít dál.

T-graf: Rozvoj a lidská práva

 

Přínosy rozvojových intervencí pro naplňování lidských práv
Rizika porušování lidských práv při rozvojových intervencích
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poznámky, komentáře...

Zdroje:
Lindner Tomáš: Křováci se vracejí, časopis Respekt, ročník 2007, číslo 17
Kment Petr: Křováci na diamantech, 2006, http://www.rozvojovka.cz/index.php?id=193&idArt=333
Temple Charles, Steelová Jeannie L., Meredith Kurt. Další strategie k rozvíjení kritického myšlení. Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Příručka IV. Praha: Kritické myšlení. 2002

Další metodické listy

FILM S PŘEDVÍDÁNÍM - KRAJINA V TÍSNI

Žáci pomocí upravené metody „film s předvídáním“ pracují s dokumentárním...

100 let českých zemí v pohybu

Žáci se zabývají problémem migrace v českých zemích v průběhu 100 let od vzniku...

Kam zmizela voda

Témata: voda, životní prostředí Zařazená průřezová téma: Výchova k myšlení v evropských...

Přehrada

Hlavní myšlenkou textu Přehrada je otázka vlastnictví vody a střet zájmů o využívání vody....

Nový svět

Nový svět je grafický román (obrazový komiks), jehož autorem je světově proslulý grafik, autor...

Růže z Afriky

Vybraný komiksový příběh z publikace Bohouš a Dáša na stopě hladu otevírá téma, jak...

Vačice

Akvitia metody filozofie pro děti....

Svět, který není

Aktivita u žáků rozvíjí argumentaci, schopnost dialogu se spolužáky a umění naslouchat ostatním....

Migrace v čase

Aktivita slouží ke získání povědomí o migraci, důvodech, jež lidi k migraci vedou, a jednotlivých...

Spravedlivý učitel

Aktivita u žáků rozvíjí argumentaci, schopnost dialogu se spolužáky a umění naslouchat ostatním....

Novodobé otroctví aneb kdo kope za mistrovství světa ve fotbale

Aktivita slouží k získání povědomí o souvislostech mezi migrací, vykořisťováním migrantů...

Migrace v čase

Aktivita k získání povědomí o miračních tocích a jejich proměnách v historii....

Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání, sada 2

Druhá sada metodických listů pro práci se třídou obsahuje zajímavé aktivity, které mohou učitelé...

Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání, sada 1

Tato sada metodických listů pro práci se třídou obsahuje zajímavé aktivity, které mohou učitelé...

(Ne)viditelná pomoc

Aktivita k získání povědomí o humanitárních krizích, jejich řešeních, cílech humanitární...

Jak se žije v Dimukače

Aktivita na pochopení podmínek života obyvatel ve slumech v rozvojových zemích....

Odpovědná turistika

Aktivita na pochopení dopadů turismu na život místních obyvatel a uvědomění si zásad odpovědné...

Proč je globální dimenze důležitá ve vzdělávání?

Krátka aktivita na pochopení významu globální dimenze ve vzdělávání....

Kdo je globálním občanem?

Krátká aktivita na uvědomení si globální dimenze....

I pomoc má svá pravidla

Aktivita pro pochopení principů rozvojové spolupráce....

Cesta k vodě

Aktivita k pochopení problému souvisejících s vodou a jejím nedostatkem....

Hon na pastevce

Aktivita na uvědomění si problému obživy v rozvojových zemích a...

Rozvoj = spokojený život?

Aktivita z oblasti globálního rozvojového vzdělávání věnovaná problematice rozvojových zemí....

Ženy odjinud

Jedním z nejlepších možných zdrojů pro práci s rozmanitostí jsou příběhy těch, kteří rozmanitost...

Vezmi si chlebíček

V této aktivitě se zaměříme na pochopení různosti vnímání a jednání pomocí tvorby příběhů....

Vánoce stokrát jinak

Jednotlivé ritualizované svátky a slavnosti nám mohou sloužit k zamyšlení nad rozdíly nejen...

Tohle není spravedlivé

Zde uvádíme jeden příklad, jak je možné využít metodický materiál www.czechkid.cz. V této...

Když se ztratí kouzelná hůlka

V pohádkách jde většinou o souboj dobra se zlem, a to ve dvou dimenzích. Ty mají vést jednak...

Co (z)může jedinec?

Aktivita vedoucí k zamyšlení studentů nad úlohou jedinců v boji za lidská práva...

Rozvoj v diamantovém impériu

Aktivita vedoucí studenty k zamyšlení nad povahou rozvoje....

Zasáhnout, či ne?

Aktivita vedoucí studenty k zamyšlení nad právem zasáhnout vně území svého státu....

Terorismus vs. lidská práva

Aktivita vedoucí studenty k tomu, aby se zamysleli nad souvislostí terorismu a ochranou lidských...

Válka nezná pravidla

Student vysvětlí propojenost lidských práv, humanitárního a mezinárodního trestního práva....

Stejná práva pro každého?

Student se seznámí s různými formami diskriminace a umí diskriminaci rozeznat....

Znáte svá práva?

Studenti se seznámí podrobněji se Všeobecnou deklarací lidských práv....

Začněme u sebe

Aktivita o zodpovědném osobním přístupu ke změně klimat...

Nelze přehlížet dnešní hrozby

Studenti se zamyslí nad dnešními hrozbami klimatické povahy ....

Války z tepla

Simulační hra o možném dopadu klimatických změn na rozvojové země...

Za vším hledej emise

Studenti prozkoumají vliv činnosti lidské společnosti na zvyšující se množství skleníkových...

Zvolte si budoucnost

Aktivita zaměřená na dva hlavní přístupy k roli státu v ekonomice...

Změníme pravidla hry?

Studenti se seznámí s fungováním základních pilířů tzv. nové ekonomiky....

Za každým rohem globalizace

Aktivita zaměřená na soudobé globalizační procesy...

Rychle, levně, virtuálně

Aktivita zaměřená na roli nových technologií v současné globální ekonomice....

Dobrá nebo špatná?

Aktivita zaměřená na definování pojmu globalizace a různé pohledy na globalizaci....

Dětský svět

Studenti uvedou souvislosti mezi životem dětí v různých zemích a naplňováním dětských práv....

Znáte svého spolužáka?

Žáci se dozvědí, jak se tvoří vietnamské jméno, co znamená. Naučí se správně vyslovovat...

Vietnamské Drápky

Tradiční vietnamská dětská hra na cvičení postřehu, zručnosti a rychlosti....

Co se stalo ve Vsetíně?

Díky aktivitě se studenti částečně vžijí do role novinářů, jejichž úkolem je na základě...

Univerzální hodnoty

Existují univerzální hodnoty, které platí pro všechny lidi? Máme právo tyto hodnoty šířit...

Bohoušovy džíny

Studenti na populárním produktu odhalí propojenost a závislosti ve světovém obchodě....

Světýlka

Účastníci prožijí krátký běh života coby anonymní světelné tečky, přičemž část z nich...

I vy jste v tom

Krátká aktivita na jejímž základě lze společně pokračovat v uvědomění si, jak těžké může...

Sociální exkluze (vyloučení) Romů

Evokace k tématu sociální exkluze (výroky, představy a rozšířené názory na situaci romské...

Ne-řádi

Cílem této aktivity je, aby si žáci uvědomili libovolnost, umělost, a tudíž relativnost každého...

Pohodlně se usaďte!

- Studenti porozumí nerovnému rozdělení bohatství ve světě. - Studenti zažijí pocit nerovnosti...

Globální vesnice

Studenti uvažují o světě jako celku a o tom, co v něm považují za problematické....

Chci, ale nemohu, protože nerozumím

Popisovaná aktivita je součástí semináře pro učitele a školské manažery všech typů a stupňů...

Multikulturní scrable

Zábavná aktivita vhodná jak pro děti, tak dospělé. ...

Komunitní vzdělávání

Cílem aktivity prezentace je seznámit účastníky/studenty s problematikou komunitního vzdělávání....

Konstruktivismus a Multikulturní společnost

Společně se dobrat vymezení obsahu pojmů Konstruktivismus (K) a Multikulturní společnost (MKS)...

Jiný kraj, jiný mrav

Účastníci si osvojí chápání pojmů etnocentrismus, kulturní relativismus na příkladě konkrétních...

Zrození fámy

Aktivita vhodná pro kteroukoliv věkovou skupinu (záleží na výběru obrázku podle tématu a vhodném...

Rozdílné vidění světa

Aktivita na uvědomění si rozdílnosti lidí, jejich pohledů na svět a toho, jak naše jednání...

Sítě krychle

Aktivita seznámí studenty s pojmem sítě krychle prostřednictvím metod a technik vycházejících...

Jak my vidíme ostatní, jak nás vidí ostatní

Tato aktivita je zaměřena na poznání kořenů kulturně podmíněného vnímání a vzniku stereotypů,...

Homosexualita

Aktivita na otevření diskuse o homosexualitě a homofobii....

Interkulturní setkání

V rámci simulace prožijí účastníci interkulturní setkání. Budou rozděleni do dvou skupin –...

Náš balón

Zábavná názorná pomůcka, která slouží k analýze problému (ve třídě, pracovním kolektivu,...

Abigail

Aktivita na procvičení komunikačních schopností (vyjednávání)....

Šikanování

Tato aktivita umožní žákům 2. stupně ZŠ otevřít diskusi o šikanování. Uvědomit si relativní...

Večírek

Aktivita zaměřená na otázku integrace svěřenců z ústavní výchovy do odlišného sociokulturního...

Neverbální komunikace

Na základě této aktivity si studenti mohou uvědomit důležité komponenty lidské komunikace ovlivňující...

Matematika a sníh

Aktivita má seznámit studenty se zajímavým případem vlivu prostředí na konkrétní dovednosti...

Vzdělávání terénních sociálních pracovníků

Lekce je určena pro stávající i potenciální zaměstnavatele terénních sociálních pracovníků...

Otevřená hranice

Aktivita na objasnění procesu, jak vznikají předsudky....

Země v časové konzervě

Aktivita zaměřená na úvahy studentů o nejznámějších aspektech historického a kulturního dědictví...

Obrazy v médiích

Aktivita zaměřující se na výskyt stereotypů a negativních obrazů v médiích.  ...

Kategorie bezpráví

Aktivita zaměřená na poznání a analýzu různých forem diskriminace. ...

Konflikt práv

Aktivita zabývající se konfliktem mezi právy jednotlivce a zájmem společnosti, řešení konfliktů. ...

Společný strom

Aktivita zaměřená na nenásilné seznamování se a poznávání společných charakteristik jednotlivých...

Je libo mongolocentrismus?

Aktivita zabývající se tématem evropocentrismu, rovnocennosti všech lidských kultur spojená s...

Občané druhé kategorie

Aktivita zabývající se vznikem veřejného mínění, vlivy působící na postavení jedince ve...

Identita má mnoho podob

Pohybová aktivita zabývající se tématem občanství, vztahů ve společnosti, identity. ...

Uprchlíci ze Zachrelu

Brainstorming a následná diskuse na téma uprchlictví, konflikt mezi sociokulturními skupinami....

Děti - uprchlíci

Aktivita zabývající se tématem dětských uprchlíků. ...

Cestující

Hraní rolí a diskuse na téma stereotypy. ...

Portréty

Výtvarná aktivita zabývající se stereotypní představy o různých typech lidí. ...

Uprchlíci

Aktivita zabývající se tématem uprchlíků....

Uspokojování potřeb

Aktivita zaměřená na vnímání a uvědomování si ostatních a sebe sama. Zaměřená popř. na...

Jsi...

Aktivita zaměřená především na vnímání ostatních členů skupiny, na rozvoj empatie a citlivosti,...

Tečkovaná

Aktivita zaměřená na kooperaci třídy (úkol řešitelný pouze spoluprací) a na význam neverbální...

Vidět věci rozdílně

Aktivita zaměřená na rozdílné vnímání, výklad a přisuzování významu určitým jevům jednotlivými...

Člověk ze sáčku

Tvořivá aktivita zaměřená na pochopení rozdílného vnímání...

Rituál těla u kmene Nacirema

Aktivita analyzující zvláštní magické praktiky severoamerického kmene. ...

Stačí řeč ke komunikaci?

Výtvarná aktivita zaměřená na verbální komunikaci. ...

Typické obyčejnosti

Aktivita na téma kultura a stereotypy. ...

Zulema

Aktivita zabývající se tématem kulturních hodnot, existencí...

Co mám rád

Aktivita zabývající se tématem osobních a kulturních hodnot....

Kulturní samozřejmosti

Aktivita zaměřená na seznámení se s kulturními prvky různých kulturních skupin.  ...

Obraz kultury

Výtvarná aktivita zaměřená na téma vlastní kultury a etnocentrismu. ...

Co vidíte?

Říká se, že dobrá fotografie vydá za tisíc slov.........

Pozdravy

Seznamovací aktivita, jak také může docházet ke střetu různých kultur. ...

Balónky

Hra, jejímž cílem je navození přátelské atmosféry ve skupině,...

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři