Novinky

Workshop - jak zjišťovat postoje žáků ve výuce

Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás zajímá, jak s nabytými informacemi umí pracovat? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit dopad působení výuky na postoje svých žáků? Zajímáte se o aktuální dění a považujete za důležité zjistit, jaký vztah mají k aktuálním událostem vaši žáci?

Vzdělávací program Varianty pořádá jednodenní workshop globálního rozvojového vzdělávání Kvalita, nebo kvantita aneb jak zjišťovat postoje žáků ve výuce. Workshop se bude konat 23. dubna 2015 v Centru Člověka v tísni Langhans (Vodičkova 37, Praha 1). Kapacita workshopu je již zcela naplněna.

Na workshopu představíme inovativní metodiku zaměřenou na zjišťování postojů žáků k pěti klíčovým globálním tématům: lidským právům, udržitelnému rozvoji, řešení konfliktů, vzájemné propojenosti a rozmanitosti. Učitelé, kteří do výuky začleňují aktuální globální témata, se snaží nejen rozšiřovat znalosti žáků, ale především působit na jejich hodnoty, postoje a tím i jednání.

Účastníci workshopu „Kvalita, nebo kvantita?“ si vyzkouší práci s hodnotícími aktivitami, jejichž účelem je stimulovat diskuzi mezi žáky a v ní zmapovat postoj žáků, na který se snaží učitel svou výukou působit. Dozvíte se také, jak je zjištěnými údaji dále pracovat – jak naplánovat další výukové lekce k tématu a jak zjistit další posun v postojích žáků. Více o hodnotících aktivitách se dozvíte zde.

Workshop se během roku bude konat v dalších městech České republiky v následujících termínech:

23. 4. 2015Workshop pro učitele ZŠ a SŠ v Praze - kapacita kurzu je již zcela naplněna

12. 5. 2015 - Workshop pro učitele ZŠ a SŠ v Českých Budějovicích

15. 6. 2015 - Workshop pro učitele ZŠ a SŠ v Českých Budějovicích

1. 10. 2015 – Workshop pro učitele ZŠ a SŠ v Olomouci

6. 10. 2015 – Workshop pro učitele ZŠ a SŠ v Českých Budějovicích

14. 10. 2015 – Workshop pro učitele ZŠ a SŠ v Horním Maršově

20. 10. 2015 – Workshop pro studenty VŠ v Českých Budějovicích

Bližší informace získáte na adrese: blanka.zemanova@clovekvtisni.cz, nebo na telefonních číslech: (+420) 222 350 805, (+420) 777 787 863

Ke stažení
Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři